Sen såning behøver ikke koste udbytte

MariboHilleshögs koncept Seed+ med fokus på frøenes spireevne kommer til sin ret i et forår som i år.

Roekim netop fremspiret i marken. Foto: Ulrik Larsen

Selv om såperioden var ekstra lang i år – de sidste frø kom først i jorden omkring den 22. april – behøver det ikke gå ud over udbyttet i sukkerroerne, vurderer Ole Lauridsen, salgschef hos MariboHilleshög.

- Jeg anslår, at omkring 70 procent af roearealet blev tilsået i påskedagene, men så kom der regn kort efter, hvilket gjorde jorden kold og kompakt, siger han og fortsætter:

- Nogle steder resulterede det i skorpedannelse, som er svær at bryde igennem for de små kimplanter. Og da jordtemperaturen har været meget lav, i perioder helt nede på seks grader, kan det næsten være en fordel at have sået lidt senere.

Vælger de bedste frø

Med en hård jordskorpe er frøenes spireevne endnu vigtigere, og dér kan MariboHilleshögs koncept Seed+ virkelig vise sin værdi.

- Seed+ indebærer, at hvert eneste frøparti behandles helt individuelt efter, hvordan høstforholdene har været i Italien, hvor vi får vores frø fremavlet på kontrakt med lokale roedyrkere. Vi sorterer de enkelte partier, så kun de største frø med optimal spireenergi går videre i processen, forklarer Ole Lauridsen.

Foruden Seed+ er frøene fra MariboHilleshög også kvalitetssikret ved at være multilagspiller. Hvert frø ligger som kernen i en pille og er omgivet af et mikromiljø til at sikre den bedste spiring, uanset om jorden er våd eller tør.

- Pillen består af to lag med komponenter til at beskytte frøet og fremme spiringen ved at sikre, at frøet optager den optimale mængde vand under både tørre og fugtige forhold, oplyser Ole Lauridsen.

Grund til optimisme

På den baggrund forventer salgschefen, at Maribo-sorter som Twix, Roxy og Davinci igen i år vil indfri de høje forventninger.

- På nuværende tidspunkt ser de ud til at være kommet fornuftigt i gang i de meget veltilberedte såbed, som vi har haft i år. Nu er vi ovre den første ukrudtsbehandling, ligesom vi igen i år har kunnet beskytte frøene mod skadedyr ved hjælp af Gaucho-bejdsning.

- Så hvis vi ellers har vejret med os de næste uger, er der et godt startgrundlag for endnu en udbytterig roesæson, siger Ole Lauridsen, der som altid står til rådighed med rådgivning og markbesøg hos dyrkerne.

Læs også