Nu kan udenlandske praktikanter få forlænget deres ophold

Viceformand i Landbrug & Fødevarer er godt tilfreds med, at udlændinge- og integrationsministeren nu forlænger udenlandske praktikanters mulige ophold i jordbrugserhvervet med seks måneder.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har pr. 1. februar forlænget udenlandske praktikanters opholdsperiode på det grønne område, herunder landbruget, fra 12 til 18 måneder i praksis.

Forlængelsen, der er kommet i stand via en ændring af praktikantbekendtgørelsen, bliver mødt med stor tilfredshed af viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen. Organisationen har længe efterlyst en forlængelse.

- Der har været stor forvirring og usikkerhed på dette område igennem længere tid. Men med ændringen af praktikantbekendtgørelsen er der kommet en afklaring, der kan give ro og stabilitet igen. Det betyder meget for de af vores medlemmer, som har udenlandske praktikanter, siger Lone Andersen, der tilføjer, at for nogle bedrifter udgør praktikanter en ganske stor del af produktionen på bedriften.

Viceformanden fortæller, at hun godt kunne have ønsket sig, at udlændingeministeren havde været hurtigere til at ændre praktikantbekendtgørelsen.

- Det er ærgerligt, at ministeren ikke bare ændrede bekendtgørelsen med det samme, han fik muligheden for det. Men det er godt, at han gør det nu, så vi forhåbentlig ikke længere skal opleve, at der bliver ført en zig-zag-kurs på området, siger Lone Andersen.

Til gavn for begge parter

Ifølge viceformanden er seks måneders-forlængelsen af opholdsperioden til gavn for både praktikanten og landmanden, fordi praktikanten får mulighed for at få længere tid til at dygtiggøre sig.

- Det kan give en dejlig ro, som giver mulighed for et bedre arbejdsmiljø og større tryghed for begge parter, siger Lone Andersen.  

Udlændingeminister Mattias Tesfaye har tidligere givet udtryk for, at det ville kræve ny lovgivning, som tidligst kunne være klar medio 2022, før det ville blive muligt at forlænge udenlandske praktikanters ophold med et halvt år.

Den 19. januar skrev ministeren imidlertid i et brev til udlændingeordførerne i Folketinget, at en ændring af praktikantbekendtgørelsen forudsatte, at der »allerede nu« blev udtrykt opbakning fra et flertal i Folketinget til ændringer af udlændingeloven, som en aftale mellem 3F, GLS-A og Landbrug & Fødevarer indeholder.

Det er nu sket, oplyser ministeriets presseafdeling. Opbakningen gør, at ministeren nu føler sig betrygget i at gå videre med sagen og vil lægge et konkret lovforslag ud til afstemning i Folketinget.

Aftale ligger til grund

Hvis alt går vel, ventes lovforslaget at træde i kraft medio 2022.

De ændringer i udlændingeloven, som ministeren nu har fået uformel opbakning til fra udlændingeordførere i Folketinget, kommer til at handle om, at en praktikantopholdstilladelse inden for det grønne område fremadrettet – hvis der er væsentlig mangel på elevpladser – skal betinges af, at praktikstedet underskriver en erklæring om at have ansat eller søgt elever under erhvervsuddannelse.

Tolkningen af aftalen mellem 3F, GLS-A og Landbrug & Fødevarer er, at der er »væsentlig mangel« på praktikpladser, hvis der er flere end fem procent af eleverne under erhvervsuddannelse inden for branchen, som ikke har en elevplads eller er i skolepraktik efter andet grundforløb.

Det kommende lovforslag vil også indeholde forslag, der skal styrke tilsynet med udenlandske praktikanter på det grønne område. Desuden skal tvister mellem en udenlandsk praktikant og hans praktiksted fremover kunne indbringes for et fagligt udvalg og – hvis nødvendigt – videre for Tvistighedsnævnet.

Forlængelsen af udenlandske praktikanters opholdsperiode fra 12 til 18 måneder er også en del af aftalen mellem 3F, GLS-A og Landbrug & Fødevarer.

Læs også