Biogas og energipil er vigtige brikker i reduktion af CO2

Landbrug & Fødevarer bakker op om Klimarådets anbefalinger om, at både biogas og energipil kan være centrale virkemidler i forhold til reduktion af klimagasser frem mod 2030.

- Vi har i mange år peget på biomassens centrale rolle i forhold til reduktion af drivhusgasser. Derfor er det glædeligt, at Klimarådet i deres årsrapport for 2017 fremhæver biogas og energipil som centrale virkemidler. Biogas vil i høj grad kunne medvirke til omstillingen ved både at reducere udslippet af drivhusgasser ved substitution af fossil energi og ved produktion af biogas, samtidig med at det giver en række andre positive effekter, siger Lars Hvidtfeldt, der er viceformand hos Landbrug & Fødevarer, og fortsætter:

- Det er dog vigtigt, at landbruget bliver godskrevet for alle de reduktioner, der opnås ved produktion af biogas.

Landbrug & Fødevarer er dog ikke enige i rapportens anbefalinger om, at der er god grund til at reducere udledningerne mere, end det centrale skøn for reduktionsbehovet tilsiger.

- Vi har fået et stort reduktionsmål i Danmark af EU for de ikke-kvotebelagte områder (dvs. landbrug, transport og byggeri, red.), og det er helt afgørende for landbruget og fødevareerhvervets konkurrenceevne, at vi ikke går længere end strengt nødvendigt. Vi har reduceret klimabelastningen meget i erhvervet siden 1990, og vi har i dag en fødevareproduktion med et relativt lavt klimaaftryk i forhold til andre lande, siger Lars Hvidtfeldt.

I Klimarådets rapport diskuteres også kort en reduktion af malkekvægbestanden som et middel til at reducere udledningerne fra landbruget.

- Et sådant forslag er mildest talt tåbeligt, når vi i Danmark har en af de klimamæssige bedste malkekvægsproduktioner i EU. Derfor skal vi også sørge for, at produktionen bliver på danske hænder, siger Lars Hvidtfeldt.

Landbrug & Fødevarer kan heller ikke tilslutte sig Klimarådets advarsel mod at bruge kvoter fra kvotesystemet til at opfylde målet i ikke-kvotesektoren.

- Brug af kvoter fra ikke-kvotesektoren bør ikke udelukkes, og det kan være et effektivt middel blandt flere redskaber til at sikre en omkostningseffektiv reduktion i de ikke-kvotebelagte sektorer, siger Lars Hvidtfeldt.

Lars Hvidtfeldt understreger, at selv om Klimarådet i deres rapport har fokus på de globale klimaforhold og peger på et behov for et øget globalt ambitionsniveau, savner Landbrug & Fødevarer et stærkere fokus på klimapolitikken i forhold til erhvervenes konkurrenceevne – både nationalt og globalt.

- Vi er et stort, eksportorienteret erhverv, så det duer ikke med en osteklokke-tilgang i Danmark, siger Lars Hvidtfeldt.

Læs også