Bioolieproduktion skal ske med regionalt halm

Det danske bioenergiselskab CWC Biofuels påbegynder snart byggeri af bioolieraffinaderi i Vordingborg.

Dansk halm udgør et stort uudnyttet energi- og bioøkonomisk vækstpotentiale, påpeger Per Regnarsson, CEO og medstifter af CWC Biofuels, der er et dansk bioenergiselskab, som om få måneder begynder byggeriet af firmaets første bioolieraffinaderi, som placeres i Vordingborg.

- Hvert år går, hvad der svarer til cirka 25 procent af den årlige danske fjernvarmeproduktion, tabt i potential halmenergi, når halm efterlades og nedbrydes på de danske marker, fortæller Per Regnarsson og oplyser, at visionen er at skabe lokalt forankret bioenergi og grøn økonomi herunder anvendelsen af lokal halm.

CWC Biofuels har igennem de seneste tre-fire år haft opbakning til halmbaseret bioolieproduktion fra Østlige Øers Landboforeninger, Vordingborg Kommune og mere end 70 landmænd fra Lolland, Falster, Møn og det sydlige Sjælland, der har bidraget finansielt til udviklingsprocessen siden 2014.

Landmænd i grossistselskab

- Raffinaderiet, Biofuels Vordingborg, producerer en unik, ren olie ved en fordampningsproces, baseret på kommerciel »pyrolyse-teknologi« fra den amerikanske teknologi-koncern Honeywell, fortæller Per Regnarsson.

- Olien sælges til den danske varmebranche og procesindustri, og CWC Biofuels planlægger at udvide produktionskapaciteten ved opførelse af flere raffinaderier i Østersø- og Nordsø-regionerne for at skabe en grøn olieøkonomi og forsynings-sikkerhed for vores kunder, forklarer han videre.

Olien og produktionsprocessen er ifølge Per Regnarsson meget nær uden CO2-udledning, og processen gør det muligt at sende en væsentlig mængde kulstofrig aske tilbage til markerne.

CWC Biofuels har sammen med lokale landmænd organiseret halmforsyningen i et til formålet oprettet grossistselskab i stil med andre medlemsbaserede grossistselskaber i landbruget.

- Raffinaderiet forventes at tilføre en betydelig meromsætning til regionens halmproducenter – potentielt over 1,5 milliarder kroner mellem 2020 og 2040, fortæller Per Regnarsson, der er interesseret i at få kontakt med flere halmproducenter i regionen.

Læs også