Øko-areal i tilbagegang

For første gang siden 2007 ses en tilbagegang i det økologiske areal, viser økologistatistikken

Den årlige økologistatistik fra NaturErhvervstyrelsen er blevet præsenteret - og den viser, at der er sket et fald i øko-arealet.

For første gang siden 2007 var der i 2013 tilbagegang i det økologiske produktionsareal, der i perioden 2012 til 2013 faldt fra 182.930 hektar til 181.717 hektar. Det svarer til et fald på 0,7 procent, oplyser NaturErhvervstyrelsen.

- Udvidelsen af det økologiske areal er gået i stå efter at have vist en støt stigning de seneste seks år. Der er mange faktorer, der gør sig gældende, og det er en beklagelig udvikling – især set i lyset af at fordoblingsmålsætningen har bred opbakning i Folketinget, siger udviklingsdirektør i NaturErhvervstyrelsen Karsten Biering Nielsen til NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.  

Her fremgår det, at det især er i Midtjylland og til dels på Sjælland, at der er sket en tilbagegang.

Den samlede andel af det økologiske produktionsareal var i 2013 6,9 procent af det samlede danske landbrugsareal – det samme som i 2012.

 - Vi kan se på de øvrige nøgletal, at økoeksporten, detailomsætningen og de fuldt omlagte økologiarealer stiger, men vi skal også have det samlede areal til at stige, hvis vi skal nå fordoblingsmålet i 2020, lyder det fra Karsten Biering Nielsen.

Se hele statistikken her.

Læs også