Politisk pres for flere kvælstofmålinger

Selvom kravene til landbrugets kvælstofreduktion i dag er både konkrete og målbare, så er antallet af Naturstyrelsens målestationer halveret

Ifølge Danmarks Miljøportal er der de seneste 10-15 år sket en markant reduktion i antallet af de målestationer, der rundt omkring i landet måler på blandt andet kvælstofudledning fra landbruget. Fra 400-500 målestationer i perioden 1990-2005 til godt 200 målestationer i dag.

Denne samme udvikling gør sig gældende, når man ser på antallet af enkeltmålinger, der tidligere lå på omkring 10.000 målinger per år. I dag ligger det tal på mellem 5-6.000 målinger. Og den halvering giver ifølge Mette Bock, fødevareordfører for Liberal Alliance, ikke mening i en tid, hvor der stilles stadig større krav til konkrete og målbare reduktioner fra landbrugets side.

- Jamen, det er jo helt vanvittigt. Det er jo kun en tredjedel, der er tilbage, og det er jo helt stik modsatrettet den diskussion, som jo gerne skulle underbygges af en faglighed. Det kan man jo ikke, når man i samme periode reducerer natallet af målestationer og målinger til halvdelen, af hvad det var tidligere. Og det har jo faktisk haft den betydning, at der er nogle landmænd, der er begyndt at foretage deres egne vandmålinger rundt omkring i landet, siger Mette Bock til baeredygtigtlandbrug.dk.

Læs også