2.500 dyr skal græsse på Læsøs strandenge

Et projekt til 16 millioner kroner skal redde naturen og skabe nye arbejdspladser på øen mod nord

Miljøministeriet og Læsø Kommune vil sammen med EU gennemføre et projekt til 16 millioner kroner på Læsø. Det oplyser Miljøministeriet.

Projektet går ud på at sende op mod 2.500 dyr ud på Læsøs truede strandenge, der ifølge Miljøministeriet skal græsses for ikke at gro til og blive ødelagt.

De græssende dyr skal sendes ud på 4.000 hektar, hvoraf en tredjedel af arealet er ejet af Naturstyrelsen.

Miljøministeriet peger på, at projektet bygger på, at de mange kreaturer og får vil skabe så store indtægter, at Læsø ikke bare bevarer sin natur, men samtidig kan skabe arbejdspladser på øen. Det drejer sig i første omgang om folk, der skal tilse dyrene om sommeren og passe dem på stalde om vinteren. Der er samtidig mulighed for, at de mange dyr på sigt kan danne grundlag for genetablering af et slagteri på øen. I dag skal alle dyr fragtes med færgen til fastlandet for at blive slagtet.

I dag er der kun få dyr tilbage

På Læsø er det tanken, at der skal skabes et lodsejerfællesskab, som ved hjælp af ansatte hyrder skal sørge for, at både øens natur og dyrene bliver plejet optimalt. Tidligere var der mange dyr på Læsø til at klare græsningen og holde gang i øens arbejdspladser, men strukturændringer i landbruget har betydet, at hovedparten af dyrene i dag er væk.

Derfor satser Læsø Kommune mange ressourcer på projektet.

- Jeg er stolt af, at vi som kommune kan arbejde så tæt sammen med både staten og lodsejerne om at finde en god og skræddersyet løsning på vores helt specielle problemer. Det er endda en løsning, hvor arbejdet med at bevare vores unikke natur bidrager med vækst til øen. Det, synes jeg, der er store fremtidsperspektiver i. Også i resten af landet, siger borgmester Thomas Wrichsberg Olsen

Der indgår flere end 350 lodsejere i projektet.

Læs også