EU: Dansk undtagelse fra nitratdirektivet

Jordprøver skal nu tages hvert fjerde år i stedet for hvert tredje år

En dansk undtagelse fra nitratdirektivet er blevet godkendt ved en afstemning i Nitratkomiteen i Bruxelles. Det oplyser Miljøstyrelsen.

Undtagelsen betyder, at kvægbrugere kan få forhøjet harmonikravet fra de normale 170 kg kvælstof pr. hektar for kvæg til 230 kg kvælstof pr. hektar mod, at kvægbrugeren dyrker sine marker mere miljøvenligt.

De betingelser betyder blandt andet et sædskifte, hvor der dyrkes afgrøder med et særlig højt kvælstofoptag og en lang vækstsæson på mindst 70 procent af bedriftens areal.

Ifølge Miljøstyrelsen er den nye undtagelse ændret en smule i forhold til tidligere. Eksempelvis skal jordprøverne ny tages hvert fjerde år i stedet for hvert tredje år. Undtagelsesbrug må nu også gerne så lucerne som alternativ til kløver.

Men samtidig er der også kommet flere dokumentationskrav til både landmand og myndigheder for at sikre, at undtagelsen ikke bidrager til forurening af vandmiljøet.

Læs også