»Danske Kartofler« er en realitet

Ny organisation skal fremover varetage interesserne for hele kartoffelbranchen – både produktion, afsætning, kvalitet og rammevilkår.

Det var en glad og tilfreds Carl D. Heiselberg, kartoffelavler og formand for Specialudvalget for Kartofler, der i går var med til stiftelsen af den nye brancheforening, Danske Kartofler, der fremover skal varetage interesserne for hele kartoffelbranchen.

- Gå nu hjem og få jeres kollegaer til at melde sig ind, sagde han efter generalforsamlingen, der fandt sted hos Jysk Landbrugsrådgivning i Billund.

Vilkårene for hele branchen – både produktion, afsætning, kvalitet og produktionsrammevilkår – vil være i centrum i arbejdet i den nye forening.

Carl D. Heiselberg oplyste, at der har været afholdt en række møder mellem interessenterne i kartoffelerhvervet, såvel primærproducenter som virksomheder, hvorved brancheforeningen kan repræsentere alle interessenter fra jord til bord.

Avls- og produktionsforhold

Carl D. Heiselberg og Steen Bitsch, formand for Kartoffelpartnerskabet og direktør for Danespo, orienterede om baggrunden for etableringen af Danske Kartofler, forløbet af det forberedende arbejde i »Initiativgruppen Danske Kartofler«, de fælles mål samt om den påtænkte bestyrelsessammensætning.

- Vi håber på at få en mere seriøs kontakt til det omgivende samfund og på at blive bedre til at forklare politikerne om erhvervets forhold, sagde Steen Bitsch.

Forud for generalforsamlingen har Initiativgruppen gennem de seneste 18 måneder diskuteret en række forskellige scenarier. Initiativgruppen udspringer af medlemskredsen bag Kartoffelpartnerskabet, der er en sammenslutning af avlere, pakkerier og andre virksomheder inden for spise- og læggekartoffelområdet, samt Specialudvalget for kartofler, der har fokus på avls- og produktionsforhold for kartofler bredt set.

65 bakkede op

Initiativgruppen har foreslået syv avlermedlemmer og syv virksomhedsmedlemmer til den nye midlertidige bestyrelse. De blev alle valgt.

Omkring 65 avlere og virksomhedsfolk var mødt frem – alle medlemmer af foreningen havde stemmeret. I begyndelsen af 2013 indkaldes der til første ordinære generalforsamling, hvor medlemmerne skal vælge bestyrelsen.

Læs også