Arla: Mælkeprisen bliver bedre i slutningen af året

Arlas forklarer prissænkninger med forøget globalt udbud af mælk og at europæiske forbrugere i højere grad vælger discountprodukter.

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter kræver, at Arla hurtigst muligt trækker den aktuelle prissænkning på fire øre tilbage - og gerne derefter også lægger 10-20 øre oven i afregningsprisen. Arlas afregningspris til mælkeproducenterne er således faldet med 35 øre siden august sidste år.

Effektivt Landbrug har stillet en række spørgsmål til Arlas administrerende direktør, Peder Tuborgh om sagen, som direktøren har valgt at svare på pr. mail:

Vil Arla trække prissænkningen tilbage efter protesterne fra LDM?

Baggrunden for sænkningen af mælkeprisen er to forhold:

1) dels et kraftigt forøget udbud af mælk, som påvirker verdensmarkedspriserne på mælk og 2) dels at europæiske forbrugere i højere grad vælger discount produkter som følge af den økonomiske usikkerhed.

De forhold kan Arla ikke påvirke.

Hvornår er bunden nået i prisfaldene for denne omgang?

Det er uhyre vanskeligt at forudse. Den vil vende, men spørgsmålet er bare, hvor hurtigt det går. Prognoserne siger, at der sandsynligvis vil ske en forbedring hen mod slutningen af året og ind i 2013. USA oplever den værste tørke i 50 år lige nu, og i New Zealand forventer de også dårligere vejrforhold i den kommende sæson, som vil få væksten i mælkeproduktionen til at udvikle sig mere moderat. Den svære økonomiske situation i Europa vil måske også betyde, at EU’s landmænd reducerer produktionen. Det er triste omstændigheder, men tilsammen på godt og ondt er en del af dynamikken i det globale mælkemarked.

Hvor stor betydning har fusionerne I har lavet på de aktuelle prisfald?

Fusionerne har ikke noget med prissænkningen at gøre. Prissænkningen er alene et resultat af overskud af mælk på verdensplan og af den økonomiske krise i Europa, der får flere forbrugere til at vælge discountprodukter.

Er der udsigt til, at det snart begynder at gå den anden vej med afregningsprisen til mælkeproducenterne?

Som sagt siger prognoserne, at der sandsynligvis kommer en forbedring mod slutningen af året og ind i 2013.

LDM mener, at der er stor røre blandt dets medlemmer, og de mener ikke at kunne udelukke, at nogle kunne finde på at lave nogle protestaktioner på et tidspunkt. Hvad synes I om det?

Som udgangspunkt kan Arla kun opfordre til, at mælkeproducenterne kontakter sine folkevalgte, men hvordan den enkelte reagerer, er helt og holdent hans eller hendes beslutning.


 

Læs også