220 km granrafter til Spejdernes Lejr

I slutningen af juni leverede HedeDanmark a/s ca. 50.000 rafter til Spejdernes Lejr 2012 ved Holstebro.

Omkring 40 lastvogne med anhænger har transporteret ca. 50.000 rafter af rødgran til Holstebro, hvor Det Danske Spejderkorps samler ca. 45.000 spejdere til Spejdernes Lejr 2012 den sidste uge i juli. Rafterne er leveret af HedeDanmark a/s, der har brugt ca. tre en halv måned på at fælde de mange træer, der har en længde fra 3 - 12 meter og samlet set strækker sig over ca. 220 km.

- Alle træerne er skovet i den samme bevoksning, og det er ret unikt, at det har kunnet lade sig gøre, for spejderne stiller helt særlige krav til rafterne; de skal være lige, smalle og høje, de skal have stort set samme omkreds i top og bund, og de skal have haft få grene, så de er glatte, siger skovfoged Søren Strunge fra HedeDanmark a/s.

Det er dog lykkedes at finde de mange træer i en plantage ved Sdr. Omme, hvor der for ca. 30 år siden blev plantet et stort område til med rødgraner, der var tiltænkt som juletræer til det norske marked. Det blev dog ikke den store salgssucces, og derfor står granerne der endnu.

- Og denne lejr er ikke den første spejderlejr, der får rafter fra plantagen; sidste år leverede vi ca. 20.000 rafter til en anden spejderlejr, siger Søren Strunge, der tilføjer, at han og hans kolleger synes, at det er en sjov og spændende opgave at være en del af spejdernes lejropbygning. Spejdere og skovfogeder har nemlig mange fælles interesser i forhold til lejrliv og natur.

Sponsorerer kopi af Viborg Domkirke

Det er også en af grundene til, at HedeDanmark a/s har sponsoreret knap 200 rafter til de ca. 1.500 spejdere, der kommer fra Viborg Kommunes spejderkorps. De er samlet i den del af spejderlejren, der hedder Datolinjen, og her vil deltagerne over 12 år bygge et vartegn for kvarteret i løbet af lejrens første dage.

Spejderleder Jesper Bengtsen fra Det Danske Spejderkorps i Hammershøj siger: ”De ca. 200 rafter, som HedeDanmark a/s har sponsoreret, skal bruges til at bygge en kopi af Viborg Domkirke i størrelsesforholdet 1 til 6. Byggeriet bruger vi til at lære hinanden at kende, og når kirken er færdig, vil den stå som et 6 meter højt vartegn over vores kvarter.”

Rafter giver grøn energi

Men hvad så med de rafter, der bliver efterladt, når de ca. 45.000 spejdere har forladt lejren uden for Holstebro sidst i juli? Det er der tænkt på, fortæller Søren Strunge:

- HedeDanmark a/s køber de rafter tilbage, som bliver tilovers, når spejderne tager lejren ned igen. De går ikke til spilde, men bliver hugget til flis og ender på Herning Værket, hvor de indgår i produktionen af fjernvarme som grøn energi.

Læs også