Det røde hus på bakken

Bag tykke mure på Tranekær Slot er det hverdag for den 13. generation af slægten Ahlefeldt-Laurvig, som målbevidst virker for fremtiden.

Det nuværende slot i Tranekær består af to sammenbyggede, pudsede og rødmalede fløje i nord og vest - i vinkel til hinanden, placeret på fundamentet af den oprindelige borg. Bygningerne er opført i to en halv og tre etager med et ottekantet trappetårn med højt spir i hjørnet mod gården og åbner sig mod slotssøen og parken.

Fra tårnet vajer slægtsflaget på en ny telemast, som sikrer stedet og egnen bedre kommunikation til omverdenen, som tidens mobiltelefoner kræver.

- Nordfløjen har bygningsdele fra 1200-årene og er dermed det ældste, verdsligt beboede hus i Danmark, siger slottes nuværende ejer og beboer, Christian greve Ahlefeldt-Laurvig, som fra 1995 er 13. generation af slægten Ahlefeldt, der har været ejere siden 1656.

Han fortæller, at der i kælderen er fundet bygningsrester fra middelalderens begyndelse, så borgen er endnu ældre. Den var omgivet af en voldgrav, som endnu findes. Ifølge historiske beskrivelser bestod slottet i 1500-årene af et mægtigt kernetårn, de nuværende to fløje i to etager, samt i øst og syd lavere bygninger, som man nedrev omkring 1722.

Begge de nuværende fløje har op til tre meter tykke mure og i vestfløjen findes en vægtergang i selve murlivet. Slottets nuværende skikkelse skyldes Fr. lensgreve Ahlefeldt-Laurvig som i 1859-1865 forlængede vestfløjen, opførte trappetårnet, ændrede lofterne til kvistetager og fløjene fik høje, blændingsprydede kamgavle.

Farveskalaen i brug
Gennem årene har de udvendige mure gennemgået en hel skala af farver fra hvidt til gult og blåt. Midt i 1800-tallet ved ovennævnte ombygning blev slottet malet rosafarvet.

- I 1948-1949 blev hovedbygningerne atter restaurerede af min farfar og facaderne malet engelsk røde. Derved bliver det, fastslår Christian Ahlefeldt, som i disse år også foretager omfattende ændringer af slottet.

Det bliver ved de nyindrettede værelser til udlejning også med anvendelse af farveskalaen. Som fredet ejendom følger Kulturarvstyrelsen nøje ændringer, da fredningen giver begrænsninger for valg af materialer og metoder.

- Den aktuelle ændring er tredje fase, som ikke havde ladet sig gøre uden konceptet »Fremtidens herregårde«, der bidrager finansielt med halvdelen. Første fase var nyt tag på nordfløjen, hvor Kulturarvstyrelsen ydede 20 procent. Dernæst er der foretaget kloakering og rørledninger halvanden etage op, forklarer Christian Ahlefeldt.

Positive hverdage med udfordringer
I en årrække var slottet, som lokalt også kaldes »det røde hus på bakken«, udlejet til bolig på langtidskontrakt. En økonomisk valgt løsning, som ifølge Christian Ahlefeldt var oplagt, når kornpriserne ikke kunne honorere omkostningerne.

- Lejekontrakten ophørte, da vi besluttede at starte udskiftningen af taget på slottet. Vi havde bolig på Tranekær Ladegård nær slottet, men på grund af brand, der ødelagde varmeforsyningen, blev det pludselig til en flytning, og det har givet en ekstra dimension som beboer på slottet, fremhæver Christian Ahlefeldt.

- Jeg ser det som positivt at kunne virke i fortsættelsen af tidligere generationer, og vælger at fokusere på det positive i hverdagen trods tidens udfordringer. Det ville være sjovere, hvis landbrugets produktpriser var bedre. Når man tror at have bedring, så følger nye udfordringer.

Som det gælder for enhver landbrugsvirksomhed konstaterer Christian Ahlefeldt nøgternt, at det kræver mere end et fuldtidsjob at være slots- og godsejer.

Erhverv og bolig
De første to år før ombygningen forløb med ansøgningers accept og godkendelse. Herefter er slottet anerkendt med en erhvervsmæssig andel på 74 procent.

Siden efteråret 2011 og frem til september i år er der håndværkere på slottet. Så vil der være 14 dobbeltværelser, alle med badefaciliteter, klar til udlejning. Endvidere er der et nyindrettet anretterkøkken i tilknytning til riddersalen samt mødelokale.
Projektet gælder udlejning til firmaer og virksomheder til møder og konferencer, kulturarrangementer og jagtselskaber med mere. Derimod er det ikke til private fester, da huset er en kombination af erhverv og privat bolig.

- Vi har valgt at differentiere os fra andre festudlejere, da Mettes og min tanke med at aktivere husets muligheder skal ske i overensstemmelse med, at det også er børnenes og vores bolig. Vi har et levende hjem, men også indrettet med plads til, at det kan lade sig gøre, siger Christian Ahlefeldt.

Mette Ahlefeldt- Laurvig er med en hoteluddannelse og fra barndomshjemmet på Lerchenborg Gods ved Kalundborg ikke ukendt med udlejning.

Dygtige, lokale håndværkere
- Med arbejdet på slottet de sidste par år kan vi konstatere, at vi på Langeland har mange dygtige, lokale håndværkere, som har arbejdet med i alle projekterne. De vil også være disponible årene fremover, når der skal serviceres, så det er hvad vi foretrækker, bemærker Christian Ahlefeldt.

Han pointerer, at det røde hus skal kunne bære sig selv uden at være en belastning for den samlede godsdrift. Det er udfordringen, og det er muligt!

Et yderligere aktiv for slottet og omgivelserne er slotsparken, som er i engelsk stil, og med sine 80 hektar en af landets største med offentlig adgang. Ud over søen, det lille kinesiske lysthus og de mange gamle træer udmærker parken sig ved sine landart-skulpturer, udført i regi af Tickon, Tranekær internationale center for kultur og natur, hvor der siden 1993 er leveret kunstværker af danske og udenlandske kunstnere.

- Uden for slottes mure er der også ny aktivitet med Medicinhaverne med anlæg for lægeplanter og i det tidligere godskontor er indrettet produktionskøkken med henblik på senere butiksåbning, slutter Christian Ahlefeldt-Laurvig samtalen, hvor det ikke gjaldt den land- og skovbrugsmæssige del af bedriften.

Læs også