Vejrskifte for svineproducenter

Driftøkonom Finn Skotte spåede svineproducenterne en lysere fremtid i de kommende år på Gefions svineårsmøde.

Driftøkonom Finn Skotte gjorde status over svineproducenternes økonomiske udvikling i 2011 på Gefions svineårsmøde onsdag aften.

Ifølge Finn Skotte var man i Gefion ikke særligt optimistisk for året 2011, men det blev der rettet op på i sidste øjeblik.

- Fjerde kvartal har reddet mange, det fortæller vores analyser os ud fra de 42 bedrifter, vi har foretaget regnskaber af. Alligevel kan jeg ikke svare på situationen for den typiske svineproducent her i Østdanmark, for han findes efter min opfattelse ikke. Men hvis vi studerer gennemsnittet, kan vi få noget af vide.

Finn Skotte sammenlignede de 42 bedrifters 2011-regnskab med de samme producenters regnskaber i 2010.

- Vi har fået bedre afregning i både mark og stald, og målt på dækningsbidraget ligger vi på knap 3,5 millioner kroner.

- I vores analyser har vi valgt at medregne hustruindtægten. Det skyldes, at stuehuset er en integreret del af bedriften, og at undlade denne faktor ville ligeledes ikke tegne at præcist billede af bedriftens økonomiske virkelighed.

Mere gunstigt
En stor slagteriefterbetaling har, ifølge driftsøkonomen, også været en medvirkende årsag til, at resultatet for 2011 ser mere gunstigt ud. Men springet er langt fra den succesfulde svineproducent til den landmand, som kører med underskud og tab.

- Billedet er meget differentieret. Nogle har to-tre millioner kroner i plus, og andre ligger med et minus på halvanden million kroner. Jeg kan ud fra de tal ikke forudsige, hvor mange bedrifter, som må dreje nøglen om i år, men til de 10-15 bedrifter, som er i gang med denne proces, må vi nok påregne yderligere 10-25 bedrifter, vurderede Finn Skotte.

- Som vi alle ved, var årene 2007-2009 meget lidt gunstige for mange svineproducenter. Dette skyldes blandt andet tab i forbindelse med schweizerfrancen.  I 2010 er økonomien for flere blevet lidt bedre, hvilket skyldes den meget lave rente.

I 2011 var tabene og kursreguleringerne minus 59.000 kroner mod minus 494.000 kroner i 2010, viser analyserne.

Det passer ikke
- Afslutningsvis ser det ud til, at vi er gået fra storm og orkan til foranderligt og med tiden smukt vejr. Vi kan ikke vente på konjunkturerne, som altid har bevæget sig op og ned, men ser man den nuværende situation som et langsigtet problem, kan jeres tilværelse se lysere ud om fem til seks år ifølge analysen, sagde Finn Skotte.

Ifølge prognosen, som blev fremlagt på årsmødet, får svineproducenterne en slagtesvinenotering på 10,69 kroner i år. Den vokser ifølge prognosen til 11,19 kroner i 2013. Håbet er selvfølgelig, at priserne fortsætter opturen ligesom den gjorde i perioden 1985-1989, hvor den i gennemsnit lå på 12,23.

Efter fremlæggelsen var der mulighed for at stille spørgsmål, og det benyttede svineproducent Peter Kjær Knudsen fra Hvalsø sig af.

- Kære Finn Skotte, det er da at tage forskud på glæderne. Men min kritik er ikke rettet mod dig personligt, men mod Landbrug & Fødevarer. For nu skal vi igen høre om, at det ser lysere ud, og at fremtiden ikke er så sort, men ærlig talt så flytter tallene fra 2010-2011 ikke en skid.

Bedre vilkår
Peter Kjær Knudsen forsatte med at understrege, at det drejer sig om bedre internationale arbejdsvilkår, hvis erhvervet overhovedet skal flytte sig på længere sigt.

- Vi har ganske enkelt brug for bedre konkurrencevilkår og betingelser som i Tyskland. Og det har vi ikke. Her må I være mere markante i jeres udmeldinger, ellers kommer vi ikke ud af stedet. Og få nu de nødlidende landbrug solgt ud. Hvorfor skal de over i et andet selskab?

- Vores branche skal da ikke have penge af statskassen eller fjernet gæld, den må man være voksen nok til selv at påtage sig. Jeg synes ærlig talt, at det er uretfærdigt over for de landmænd, som ikke er i Finansiel Stabilitet. I FS har man endda ikke betalt renter af driftskreditten og i visse tilfælde i op til fire år.

- Jeg synes kort og godt ikke, vi får talt om vores direkte udfordringer og fremtidige problemer, og det skal Landbrug & Fødevarer forstå, sagde Peter Kjær Knudsen, som efterfølgende modtog klapsalver fra salen.

Læs også