Den første vårbyg er i jorden

De første 37 hektar vårbyg på nordfynske Kjørup Hovedgaard blev sået mandag og tirsdag i denne uge. 

En hurtigt harvning i den rette dybde og så en tidlig såning af vårbyggen, der optræder hvert fjerde år i sædskiftet er for Frans Tange, Kjørup Hovedgaard , en del af opskriften på at transformere sandjord til muldjord.

- Jeg har praktiseret pløjefri dyrkning i otte år. Halmnedmuldning og olieræddike eller strukturator er en fast bestanddel af konceptet, forklarer Frans Tange, der i begyndelsen af ugen fik de første 37 hektar tilsået med vårbyg.

I vårbygmarken, der i sædskiftet følger efter hvede, blev efterafgrøden sået med centrifugalspreder allerede i begyndelsen af juli. Hveden blev høstet i den første uge af august 2011.

Øverlig omsætning
Herefter vokser efterafgrøden til typisk en meters højde.

- Jeg satser på at sprøjte efterafgrøden ned så sent som muligt før vinteren. Herefter ligger efterafgrøden indtil det tidlige forår, hvor jeg harver og blander planteresterne med det øverste muldlag i cirka otte centimeters dybde, forklarer Frans Tange.

Med en spade får den nordfynske planteavler tjek på, om der har udviklet sig en fast sål i marken. Skulle det være tilfældet, bliver den første harvning i foråret til en dybharvning i 18 centimeters dybde med en smal tandspids på harven.

- Her var der ikke brug for at harve dybt, og derfor blev den forudgående harvning foretaget med en 22,8 centimeter bredt vingeskær, viser Frans Tange og fastslår, at de bredeste vingeskær på 32 centimeter med fuld gennemskæring kun hører efteråret til.

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også