Hårde tider i landbruget kræver tilpasning

Sværere adgang til finansiering og mulighed for vækst og optimale afregningspriser - og især råvarepriser der farer op og ned. Danske landmænd skal indstille sig på permanent tilpasning og optimering af driftsøkonomien, lød et af budskaberne, da Vestjyllands Andel holdt råvaremøde i Videbæk under temaet - risikoafdækning ved råvareindkøb.

Der er blevet vendt op og ned på stort set alt indenfor landbruget efter at krisen for alvor satte ind i 2009. Faldende jordpriser, hårdere kredit- og långivning, stagnerende afregningspriser og turbulente råvarepriser.

Netop råvarepriserne og risikoafdækningen omkring råvareindkøb var overskriften for det møde Vestjyllands Andel torsdag aften havde arrangeret i Videbæk, hvor godt 150 var mødt op.

Blandt indlægsholderne var kommerciel direktør hos Scanola, Per Villumsen, der gav sit bud på et råvaremarked.

- Her er det volatiliteten, dvs. graden af udsving, der styrer. Det bliver vildere og vildere, og ingen kan spå om fremtiden, konstaterede Per Villumsen, der især noterede sig en historisk rapsprisudvikling.

Generelt mener han, at det er vejrforhold der især har påvirket råvarepriserne indenfor en række afgrøder, hvor han samtidig ser en vis lysning indenfor raps, hvor både høsten i flere europæiske lande samt Ukraine, USA, Canada og Australien har været bedre end ventet. Til gengæld har høsten i år i Tyskland og Polen skuffet.

- Eksempelvis gav høsten i Tyskland i år kun 4,2 mio. ton mos 4,7 mio. ton i 2010. Samtidig skal biodiesel-industrien i Europa bruge mere rapsolie, sagde Per Villumsen.

Kornet er under pres
Også forretningsfører i Vestjyllands Andel, Carsten Lauridsen, var på banen med et indlæg om råvarer, hvor han også konstaterede, at råvarepriserne er turbulente og har været det gennem længere tid - og han kom blandt andet ind på situationen for korn.

- Lige nu er det svært at sælge industrikorn. Så I kan nok høre på mig, at jeg ikke tror kornet stiger. Jeg kan ikke se, hvor det skulle komme fra. Der er krise og lille efterspørgsel i Europa, sagde Carsten Lauridsen.

Han opfordrer generelt landmændene til generelt at gå ind i risikoafdækning omkring råvarepriser.

Faldende investeringer
Faldende investeringer de seneste tre år - om end fra et højt niveau. Desværre ser udviklingen ud til at fortsætte. I hvert fald hvis man skal tro jordbrugsøkonom Torben Lunding Madsen fra Erhvervsafdelingen hos Nordea.

- Krisen satte især ind fra 2009. Indtil nu har 2011 budt på svage driftsresultater, og 2012 tegner lige sådan. Herefter svage stigninger, lød vurderingen fra Torben Lunding Madsen, der tilføjede:

- Der har været faldende investeringer de seneste tre år, dog fra et højt niveau. Det betyder ag afskrivningerne nu er større end investeringerne. Og det giver faldende efterspørgsel efter lån.

Forskel i jordpriser
Han konstaterede samtidig at udbuddet af landbrugsejendomme er stort samtidig med at omsætningen af dem er lille. Også jordpriserne er generelt for nedadgående med  100.000 - 150.000 kroner per hektar.

- Der er dog store udsving - eksempelvis ser vi stadig jord på Lolland-Falster til 250.000 kroner per hektar.

Torben Lunding Madsen fremhævede også andre forhold, der går imod landbruget. Blandt andet store prisudsving, høje kapacitetsomkostninger, aggressiv finansieringsstruktur og vilje til vækst uden mål.

- Nogle landmænd og rådgivere har endda vænnet sig til røde tal på bundlinjen. Samtidig har vi en tredjedel af landbrugene, der klarer sig fint, konstaterede Torben Lunding Madsen, der opfordrer landmændene til at fokusere på kernedriften, rentabiliteten og driftsøkonomien og samtidig erkende muligheder og begrænsninger.

Han samlede det i tre fokuspunkter: - Større buffer i økonomien ved svingende indtjening, - Når bedriften vokser, skal indtjeningen vokse med, - Økonomien skal være baseret på en sund primær drift.

Læs også