Mere og mere majs

MASKINSTATION: Over de sidste ti år er Klokkerholm Maskinstation, Hjallerup, begyndt at arbejde mere og mere med grovfoderproduktion, hvor majs er en af de store opgaver.

I år har Klokkerholm Maskinstation, Hjallerup, sået 300 hektar majs. Når tiden kommer, skal de snitte i alt 500 hektar.

Såningen foregår med en otte-rækket Amazone såmaskine, og der snittes med en Claas 870 Jaguar snitter med et otte-rækket skærebord.

Maskinstationen har også en otte-rækket radrenser, og i år er der radrenset og sået græs ud som efterafgrøde på 200 hektar majs. På den måde bekæmpes der ukrudt samtidig med, at efterafgrødekravet overholdes. Græsset bliver på marken efter majshøsten, indtil det pløjes ned om foråret.

- Græsset opsamler det kvælstof, som majsen ikke har taget, siger Martin Jespersgaard, der driver maskinstationen sammen med sin far Carsten Jespersgaard.

Der er en fastansat; maskinfører Dan Christensen.

Tog chancen
Martin Jespersgaard var ellers i gang med landmandsuddannelsen. Han ville gerne ud og opleve og lære noget nyt, men når han var indendørs og passede dyrene, gik han og kiggede længselsfuldt ud af vinduerne.

- Jeg havde altid travlt med at komme hjem og lave noget, fortæller han, der aldrig har været i tvivl om, at han skulle hjem og arbejde på maskinstationen.

En dag kom tilbuddet om at købe halmpressere og gyllevogne, og de sprang til.

- Chancen skulle tages. Den får man kun én gang, siger Martin Jespersgaard, der valgte landbrugsskolen fra og satsede hundrede procent på maskinstationen.

Der skulle ske noget
Maskinstationens kvægkunder begyndte at presse på for, at de også kunne snitte deres græs og majs.

Da en af maskinstationens tidligere samarbejdspartnere på grovfoderproduktion lukkede, satsede de på det marked.

- Der skulle ske noget nyt. Det var vi enige om, fortæller Martin Jespersgaard.

Derfor har maskinstationen i dag snitteren, to 40 kubikmeter Joskin-vogne med valser og gummiged.

Foråret er nu godt fyldt op med gyllekørsel, såning af majs og udkørsel af staldgødning. Sommeren bruges på at lave wrapballer, snitte græs, presse halm, en smule mejetærskning og som noget nyt grubbesåning af raps.

I efteråret og vinteren gælder det majsen, hegnsklipning og snerydning både for kommunen og private.

- Majsen fylder en del i arbejdet, og det er en fordel, at vi har fået grovfoderproduktionen med ind, for det forlænger vores sæson. Der skal køres gylle efter hvert græsslet, og majsen bliver snittet sent. Det hænger rigtig godt sammen, siger Carsten Jespersgaard.

Maskinstation i tre generationer
Han har drevet maskinstationen siden 1978, men egentlig var det hans svigerfar og Martin Jespersgaards morfar, der startede maskinstationen helt tilbage i 1956.

Martin og Carsten Jespersgaard har planlagt et generationsskifte, og Martin Jespersgaard vil gerne bygge ny maskinhal hjemme på sin egen ejendom, men ligesom i primærproduktionen er bank og kreditforening forsigtige med at låne penge ud lige for tiden.

- Vi må afvente og se, hvad der sker, siger Martin Jespersgaard.

Hos Klokkerholm Maskinstation, Hjallerup, hvor man skal snitte 500 hektar majs i år, tror man ikke på topudbytter.

- De står fornuftigt, men der var koldt i starten, og de hang lidt, siger Martin Jespersgaard, der driver maskinstationen sammen med sin far Carsten Jespersgaard.

- Det ser ikke prangende ud, men udbyttet kan overraske, siger Carsten Jespersgaard og understreger, at udbyttet afhænger af kolben.

- Og så er det lige meget, hvor høj planten er, siger han.

Læs også