Danmark stævnes for forsinkede vandplaner

Sagen handler alene om, at vi ikke har gjort os færdige med det forberedende og administrative arbejde i tide, siger miljøministeren. Hun forventer kommissionen trækker sagen igen til efteråret. L&F kritiserer faglige mangler hos myndighederne.

EU-Kommissionen stævnede onsdag Danmark for forsinkelsen af arbejdet med vandplanerne. De skulle have været endeligt vedtaget den 22. december 2009.

- Det er helt afgørende at slå fast, at stævningen fra EU-Kommissionen ikke handler om indholdet af vandplanerne. Vi stævnes, fordi vi har sprunget nogle formelle tidsfrister, som er i direktivet i forhold til forberedelsen af vandplanerne. Sagen handler alene om, at vi ikke har gjort os færdige med det forberedende og administrative arbejde i tide, siger miljøminister Karen Ellemann (V) og fortsætter:

- Vi er med andre ord forsinkede på tekniske frister, men vi er ikke forsinkede i forhold til, hvornår vi får renere vand og natur. Vandrammedirektivets næste frist er den 12. december 2012, hvor vi skal være klar med indsatsen. Det er den centrale frist, og den overholder vi, siger ministeren.

Trækkes igen
Hun forventer, at kommissionen trækker sagen, når vandplanerne er endeligt vedtaget til efteråret.

- Miljøministeriet vil hen over sommeren færdiggøre vandplanerne, så de kan vedtages til efteråret. Forsinkelsen vil ikke få betydning for den praktiske gennemførelse af vandrammedirektivet i Danmark. Vi har løbende informeret kommissionen om, at vi har grebet tingene an på en meget grundig måde, hvor vi har gjort ekstra meget ud af forarbejdet, så planerne nu er gennemarbejdede og finansierede.

- Jeg tror, at det vil vise sig, at den danske tilgang er den mest solide, og Danmark vil stå stærkt, når resultatet gøres op, siger Karen Ellemann.

Faglige mangler
Hos Landbrug & Fødevarer er vurdering, at kommissionens stævning ikke går på indholdet af Danmarks arbejde med vandrammedirektivet, men at processen er gået for langsomt.

- Det er vi enige i, siger Niels Peter Nørring, miljødirektør, Landbrug & Fødevarer. Men han understreger, at det faglige grundlag fra myndighedsside har været ekstremt mangelfuldt. Det er derfor nødvendigt, at få opkvalificeret materialet og valgt de rette modeller og virkemidler.

- Vi er overbeviste om, at Danmark nok skal nå målsætningerne i forhold til både natur og mijø, men det skal ske på et fagligt grundlag og med intelligente virkemidler. Det er vigtigere end at få iværksat indsatsen til en bestemt dato, siger Niels Peter Nørring.

Vandplanerne skal sikre, at Danmark opfylder vandrammedirektivets krav om at skabe god økologisk tilstand i vandløb, søer og fjorde i 2015.

Danmark har ikke formeldt modtaget stævningen endnu. Den kommer ifølge Miljøministeriet formentlig først om nogle uger.

De øvrige lande, der bliver stævnet er: Belgien, Grækenland og Portugal.

Yderligere fire andre EU-lande har ifølge Miljøministeriet heller ikke offentliggjort deres endelige vandplaner.

Læs også