Nu gælder det halmen!

Danske Halmleverandører opfordrer til opbakning om den fremtidige anvendelse af halm til energiproduktion.

Det årsmøde med efterfølgende debatmøde, som Danske Halmleverandører afholder på Axelborg, tirsdag den 22. marts, kan meget vel blive et af de vigtigste møder nogensinde i den landsdækkende halmleverandørforening.

- Vi har valgt, ikke at køre ud at demonstrere med traktorer med halmlæs. Vi tror mere på en konstruktiv debat, fastslår Danske Halmleverandørers formand, Hans Stougaard.

- Derfor er vi glade for, at miljø- og energiminister Lykke Friis (V) har sagt ja til at komme og fortælle om regeringens energipolitik – og efterfølgende svare på enkelte spørgsmål. Det glæder vi os til. Ligeledes glæder vi os over, at Danske Regioners formand, Bent Hansen (S), vil komme med et indlæg og derefter deltage i en paneldebat. Bent Hansen har været særdeles positiv, og han er meget opmærksom på, at udnyttelsen af halm til energi indebærer mange arbejdspladser.

Halmens rolle til debat
Udover klima- og energiministerens og regionsformandens indlæg, der ligesom alle de øvrige debatindlæg analyserer halmens rolle i en række respektive sammenhænge, byder debatmødet på indlæg ved formanden for Centrovice, Niels Rasmussen, SF’s klima- og energiordfører, Anne Grete Holmsgaard MF, og Venstres energiordfører, Lars Christian Lilleholt MF.

Dagens program slutter med en debat mellem mødedeltagerne og et panel, bestående af folketingsmedlemmerne Anne Grete Holmsgaard og Lars Christian Lilleholt, regionsformand Bent Hansen og landboforeningsformændene Poul Fritzner, Østlige Øers Landboforeninger, og Niels Rasmussen, Centrovice.

Bak op om halmen
- Baggrunden for mødet er blandt andet, at vi ønsker at gøre opmærksom på, at halmen risikerer at blive udfaset som en miljøvenlig, vedvarende energikilde, siger Hans Stougaard.

- Således har det overvejende statsejede DONG Energy meldt ud, at man ønsker at sælge syv decentrale kraftvarmeværker samt ophøre med at anvende halm på Studstrup- og Enstedværket. Det kan betyde et årligt mindreforbrug af halm på 200.000 tons øst for Storebælt og op mod 275.000 tons i Jylland. De 130.000 tons som følge af, at samfyring med kul og halm erstattes af fyring med træpiller på Studstrupværket.

- I Danske Halmleverandører er vi i gang med at undersøge mulighederne for at købe eller overtage driften af et eller flere af de værker, DONG vil sælge. Derfor er det vigtigt – og det er nu! – at halmleverandørerne bakker op, så halm forsat kan indgå som en betydende energikilde, understreger Hans Stougaard.

Læs også