Grovvarefusion godkendt

Nordjysk Andels fusion med Danish Agro er en realitet. Men der knytter sig en række betingelser til fusionen. Danish Agro-direktør, Chr. Junker lover effektiviseringer og synergigevinster, som vil komme kunder og medlemmer til gode. 

Konkurrencerådet godkendte i går fusionen mellem Danish Agro og Nordjysk Andel.

Samtidig godkendtes Danish Agros erhvervelse af enekontrol i en række forsyningsselskaber.

Disse forsyningsselskaber er Vilomix Holding A/S (inkl. datterselskaberne Dansk Vilomix A/S, Vilovet A/S, Vilofarm A/S, Kvarnbyfoder AB, Normin AS og Melica Oy), Scanola A/S, Scanfedt A/S, Nordic Seed A/S, Nordic Seed International A/S, samt selskaberne Dan Aller Holding A/S og Baltic Agro Holding A/S.

En række betingelser
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i godkendelsesproceduren stillet en række betingelser, som blandt andet forpligter Danish Agro til at sikre, at leverancer fra en række af de nævnte forsyningsselskaber sker på samme vilkår, hvorpå Danish Agro og medlemmerne af DLA Agro A.m.b.A. m.v. foretager deres indkøb fra disse forsyningsselskaber.

- Det drejer sig om salg af produkter og serviceydelser fra Scanfedt A/S, Nordic Seed A/S, Nordic Seed International A/S, Dansk Vilomix A/S og samtlige selskaber, som Danish Agro måtte etablere som moder- eller datterselskaber inden for samme eller tilsvarende aktivitetsområder som i de nævnte selskaber, oplyser Danish Agro.

Fusionen er samtidig godkendt på betingelse af, at Danish Agro frasælger sine produktionsfaciliteter i hhv. Roust og Nordenskov inden seks måneder.

Kommer kunder tilgode
Adm. direktør i Danish Agro, Christian Junker, er tilfreds med, at Konkurrencerådet nu har godkendt fusionen og kontrolskiftet.

- Ikke mindst overfor vore kunder og medarbejdere er det vigtigt, at sagen nu finder sin afslutning, så vi kan komme videre med processen. Fusionen giver mulighed for en række effektiviseringer og vil udløse betydelige synergigevinster, som vil komme vore kunder og medlemmer til gode, siger Christian Junker.

Danish Agro og Nordjysk Andel indledte i foråret 2010 drøftelser omkring fusion af selskaberne med Danish Agro som det fortsættende selskab. På en ekstraordinær generalforsamling i Nordjysk Andel A.m.b.A. den 29. juni 2010 godkendte og vedtog medlemmerne fusionen med Danish Agro, hvorefter sagen indtil nu er blevet behandlet af konkurrencemyndighederne. 

Læs også