Ideologien vinder over fornuften

GLS-A's formand erkender, at det nok bliver svært at få trumfet forslaget om 80 kroner i timen og 48 timers arbejdsuge til udenlandske arbejdere igennem i overenskomstforhandlingerne med 3F.

Fredag eftermiddag mødtes arbejdsgiverorganisation GLS-A med 3F hos forligsmanden i København efter parterne sammen allerede nærmest på forhånd, havde opgivet alene at nå frem til en overenskomst for virksomheder indenfor landbrug, skovbrug og gartneri.

Her skulle der aftales, hvordan tingene skal gribes an i den kommende tid, og versionen fra hver af parterne skulle fortælles til forligsmanden. Han ville herefter beslutte hvor meget tid og kræfter, der skulle sættes af til sagen.

Reelle forhandlinger var det ikke meningen, at det skulle blive til fredag. Det fortalte GLS-A's formand godsejer Gerner Wolff-Sneedorff få timer før mødet med 3F.

- Jeg kan forestille mig, at det ender med, at vi bliver kaldt sammen næste fredag klokken 16 og så kører en 40-45 timer derfra og så forhåbentlig blive enige om en overenskomst, siger han.


Kontroversielt forslag

Gerner Wolff-Sneedorff har i ugerne op til forhandlingerne gjort sig bemærket med et forslag om 80 kroner i timen og 48 timers arbejdsuge overfor udenlandske arbejdere.

Et forslag 3F kalder for både usmageligt og i strid med EU-regler, at arbejdsgiverne indenfor landbrug, skovbrug og gartneri vil indføre to slags løn. En for danskere og en for udlændinge. 3F varsler konflikt på området hvis ikke idéen bliver droppet.

- Det er en forskelsbehandling, som vi selvfølgelig ikke kan bakke op om, siger formanden for 3F's Grønne Gruppe, Arne Grevsen, således til DR.

Gerner Wolff-Sneedorff erkender da også, at det bliver vanskeligt at få indført sit forslag i overenskomsten.

- Hvis man skulle se helt fornuftigt på det, så ville jeg regne det for meget realistisk at få igennem, men det er som om, at det her ikke er et spørgsmål om bare at se på det fornuftige. Der bliver set på det rent idealistisk og her er det her forslag jo ikke noget, som passer modparten, siger Gerner Wolff-Sneedorff.

Nødvendigt forslag 
Han forklarer fornuften i forslaget med, at man i Danmark er i en situation, hvor alderssammensætningen er sådan, at uanset om krisen fortsætter eller ej, så er der for lidt arbejdskraft til at holde landet kørende. Det gør, at der vil opstå behov for arbejdskraft udefra.

Samtidig er man i Danmark i den situation, at flere af landets primærproduktioner møder meget hård konkurrence fra udlandet - især på lønnen.

- Vi er nødt til at få besat nogle af de løntunge jobs af udenlandsk arbejdskraft, som vil kunne se en fordel til at arbejde til den løn, som vi indikerer, altså 80 kroner i timen. På den måde løser vi to problemer. Det ene er, at vi får holdt gang i de produktioner, som vi har herhjemme. Det andet er, at vi får frigjort noget af den danske arbejdskraft, som er højt beskattet, siger Gerner Wolff-Sneedorff.

Han forklarer, at den danske arbejdskraft, der bliver frigjort fra primærproduktionen i stedet kan rykke over i andre sektorer, eksempelvis servicesektoren, hvor der er større behov for dansk arbejdskraft. Det kunne være ældreplejen.

- Ældre mennesker kan jo godt lide at tale dansk med dem, som kommer for at hjælpe dem. Og det er jo sådanne arbejdsområder, der bliver drænet for arbejdskraft lige så snart, der kommer gang i hjulene igen. Det ved vi jo, siger han.

- Det her er hvad A.P. Møller ville kalde rettidig omhu, lyder det videre.

Ifølge Gerner Wolff-Sneedorff er det i sær produktionserhvervene, der lider af for store lønomkostninger, og det er et problem.

- Hvis primærproduktionen er nødt til at flytte til udlandet, så skal man huske, at så rykker hele følgeindustrien altså med, siger han.

Læs også