Gør det enkelt

RESULTATORIENTERET: - Fokus på nøgletal i både regnskaber og produktionskontrol skaber et godt overblik, der er let at arbejde ud fra, mener den private rådgiver Kurt Skovsted, Skovsted Agro.

Landbruget har ændret sig. Derfor skal rådgivningen også ændre sig. Det er filosofien bag rådgivningsselskabet Skovsted Agro, der drives af Kurt Skovsted fra hjemmet nær Allingåbro. Firmaet henvender sig primært til svinebrug og også til kvægbrug.

Punkt nummer et hos Skovsted Agro er, at rådgivningen skal kunne betale sig for landmanden.

Punkt nummer to hedder keep it simple.

Problemknuser
- Den fornemmeste opgave for rådgiveren er at være problemknuser, understreger Kurt Skovsted.

Når problemerne knuses og spaltes ud i enkeltdele, er de lettere at tage fat på ét for ét og dermed løse på en enkel måde.

Og han understreger, at han ikke ved alt, men at han kan analysere sig frem til, hvor problemerne er. Med analysen knuses problemerne så at sige og derefter kan han henvise til andre rådgivere, der ved mere om specifikke problemområder, hvis han ikke selv kan klare det.

Grundig analyse giver overblik
Når Kurt Skovsted kommer ud til en ny kunde, er det vigtigt for ham at skabe sig et overblik over virksomheden. Så før han kommer, har han sat sig ind i E-kontroller og regnskab. Når han kommer, går han med i stalden og diskuterer tingene igennem med landmanden.

Højst 48 timer efter han forlader stedet, afleverer han en analyse af bedriften til landmanden.

Den analyse munder ud i en konklusion med forslag til konkrete handlingstiltag.

Han ser sin egen rolle som sparringspartnerens. Han er fokuseret på løsningsorienteret rådgivning, hvor det gælder om først at indkredse problemområderne. Dernæst at finde løsninger og siden følge områderne til dørs.

- Der er meget behov for almindelig sparring med landmanden og at have et allround syn på landbruget. Det er dét, landmanden har brug for i første omgang. Men den rette sparring kræver en analyse af stedet for at vide konkret, hvor det egentlig er, skoen trykker, og hvor fokus skal rettes hen, mener han.

Fokus på at tjene penge
Her er rådgiveren ganske klar i mælet. Fokus skal rettes mod de steder, hvor der kan tjenes penge. Måske skal der hentes specialrådgivere ind til specifikke ting. Måske er der noget, der skal udliciteres. Når man udliciterer, gør man jo samtidig det daglige arbejde på bedriften mere enkelt.

Et af de forretningsområder Kurt Skovsted ofte anbefaler, at landmanden kan udlicitere, er indkøbsområdet. Her er der mange penge at spare, mener han.

- Der er jo stor forskel på at købe ind til 200 søer eller købe ind til 40.000 søer, siger han og tilføjer, at det er på foder, de største besparelser kan findes, og dermed kan det ofte betale sig.

- Tidligere var landbruget en virksomhed, hvor ejeren både kunne være direktør, personalechef, indkøbschef, regnskabschef og driftsleder i mark og stald. Det går ikke længere, pointerer Kurt Skovsted. Det hele er blevet så komplekst, at også landmanden må vælge, hvor han skal koncentrere sine kræfter og hvor han skal søge bistand.

Driv en forretning
Derfor er rådgiverens motto: Keep it simple.

- Landbrug er jo ingen raketvidenskab, men en forretning, som man kan skabe sig overblik over ved at benytte forholdsvis få nøgletal. Og både manden i stalden og ham i banken kan meget lettere forholde sig til enkelte måltal end den mere komplekse E-kontrol for eksempel, fremhæver han.

Derfor arbejder han med enkle, troværdige resultattavler. Så kan rådgiveren og landmanden fordybe sig i de bagvedliggende tal sammen. Men manden i stalden og ham i banken behøver kun enkelte centrale tal at styre efter.

Trafiklys-metoden
I sostalden gælder det for eksempel en enkelt resultattavle. Antal løbninger, heraf polteløbninger, antal søer, der er scannet drægtige, samt antal faringer, levendefødte og fravænnede grise skrives op i resultattavlen uge for uge. Måltallet står øverst på skemaet også uge for uge - så staldpersonalet hele tiden kan følge med i, om de har nået det måltal, der er sat for besætningen.

Tallene tastes hver måned ind i et skema på computeren. Ved de tal, hvor måltallet er opnået, kommer grønt lys. Ved de tal, der næsten er opnået vil der være gult lys og ved de tal, der ligger langt fra målet, vil der være rødt lys. På den måde dannes der, på en enkelt måde, overblik over, hvor der skal sættes ekstra ind i stalden.

Skemaet med de måltal kan også sendes til banken med en beskrivelse af de tiltag, der gøres, for at ændre de røde og gule lys.

Enkelhed overfor banken
- Landmanden og hans rådgiver skal jo på en enkel og overskuelig måde anskueliggøre overfor banken, at der er styr på tingene. Det behøver de ikke en kæmpe stak papirer til, mener Kurt Skovsted og understreger, at resultattavlen er nok i langt de fleste situationer.

Og Kurt Skovsted understreger, at for enhver landmand er det nødvendigt at have banken som medspiller.

- Men banken er ekspert i pengesager. Ikke i produktion. Derfor er det nødvendigt at hjælpe med til, at alle forstår tingene - og det kan gøres på en simpel måde, understreger rådgiveren.

Og han mener, at man kan stille forslag til banken på baggrund af de enkle og overskuelige oversigter. For eksempel om at renten sættes i forhold til antallet af grise pr. årsso.

- Så får landmanden en ekstra gulerod, og banken tjener på det, forklarer han.

Forholdet mellem landmand og bank
Og et af de områder Kurt Skovsted bruger mange kræfter på er netop på forholdet mellem landmanden og hans bank. Nogen gange kommer han ind i en sag på foranledning af banken andre gange på foranledning af landmanden.

- Men også de steder, hvor det er banken, der i første omgang beder mig lave et 360 graders eftersyn, kommer jeg efterfølgende hos landmanden som rådgiver, siger han,

Og han understreger, det er landmandens tarv, han skal varetage. Banken er jo også bedst tjent med, når virksomheden lykkes, understreger han.

Læs også