Nu også udstilling på Bramstrup

LADE-STANDE: I forbindelse med den traditionelle fremvisning af forsøgsarealet på Bramstrup har DLG/FAF, Patriotisk Selskab og DLF-Trifolium i år også arrangeret en udstilling med 18 leverandørstande i godsets store lade.

I gennem flere år har FAF, Patriotiske Selskab og DLF-Trifolium haft tradition for at indbyde alle interesserede til aftenarrangementer i juni måned på Bramstrup for at gennemgå stedets mange markforsøg med korn og frø. Sidste år deltog således ikke mindre end 600 landmænd, heraf flere udenfor Fyn, ved de to arrangementer på godset i Volderslev ved Odense.

I år har arrangørerne yderligere intensiveret åbent hus arrangementerne, idet der foruden rundvisningerne på det otte hektar store forsøgsareal også vil være en stor faglig udstilling i den berømte lade på Bramstrup Videncenter. Ikke mindre end 18 forskellige leverandører til de tre arrangører vil være til stede med konsulenter. De vil præsentere og informere om produkterne, der spænder lige fra plantebeskyttelsesmidler, markredskaber og sædekorn til it-udstyr.

- Vi har taget initiativet for yderligere at kunne målrette arrangementet til den professionelle landmand i forhold til dyrskuet i Odense et par dage forinden. Her står Land & Fritid butikkerne nu i stedet for standen, forklarer direktøren hos DLG/FAF, Lars Thorø, forud for arrangementet på Bramstrup henholdsvis tirsdag den 15. og onsdag den 16. juni.

  

Også efterafgrøder
Der vil være markvandringer i forsøgsarealet hver dag kl. 10.30 og 13.30, og om tirsdagen også kl. 18.00. Her vil konsulenter fra DLG, Patriotisk Selskab og DLF Trifolium gennemgå forsøgsparcellerne med sortsforsøg og behandlingsstrategier indenfor de forskellige kornsorter, raps og græsfrø.

Som noget nyt vil der også være et område, hvor der er anlagt forsøg med efterafgrøder. Ved næste års arrangement vil deltagerne så kunne forvisse sig om virkningen af efterafgrøderne.

- Vi håber, at de besøgende vil afsætte god tid til både deltagelse i en af rundvisningerne og til udstillingen i laden, opfordrer Lars Thorø, der nævner, at der også vil være mulighed for at få stillet sult og tørst i forbindelse med rundvisningerne.

Kornpriser
Naturligvis bliver der også lejlighed til at drøfte andre faglige spørgsmål med arrangørerne i løbet af de to dagsprogrammer, som strækker sig fra henholdsvis kl. 10-18 og kl. 10-16.

- Mange vil spørge os om priser og handel med korn og foder, forventer DLG-direktøren og giver en aktuel status:

- Udvintringen af kornarealer herhjemme, i Nordtyskland og Nordfrankrig gav sammen med en stigende dollarkurs lidt stigende priser for en måneds tid siden. Men siden er aktivitetsniveauet i markederne stoppet, og stigningerne på 8-10 kroner er fastholdt, så hveden stadig ligger på den rigtige side af 80 kroner pr. 100 kg. Men når det er sagt, så er kornmarkedet meget dødt. Der er ingen afsætning, alle har korn nok, og ingen har lyst til at købe.

Derfor tvivler Lars Thorø på, at der kommer en større prisstigning, idet der fortsat er store kornlagre efter de to seneste års rekordhøst.

- I år kommer vi nok ikke til at se 10 tons hvede i særlig mange marker, og spørgsmålet er, om tørken fortsætter i Frankrig, Spanien og Portugal, eller om oversvømmelserne i Centraleuropa kommer til at påvirke markedet.

Under alle omstændigheder finder foderstofdirektøren ikke prisniveauet for korn holdbart, men problemet er blandt andet, at der herhjemme mangler fem millioner grise i forhold til perioden med bedre kornpriser. Alene det faktum betyder 8-10 kroner, fordi det har vendt et kornunderskud til et kornoverskud.

Læs også