For høje frøpriser skader danske fortrin

På frøsektionens årsmøde i går i Herning appellerede Thor Gunnar Kofoed til et højt troværdighedsniveau i frøbranchen.

For et år siden, hvor opgangstiderne var ved at krakelere, fortalte Hunsballe Frøs repræsentant på årsmødet i Landbrug & Fødevarers frøsektion om firmaets acontopriser i december på over 11 kroner kiloet. Og om fortsat stigende frøpriser, selv om kornpriserne på det tidspunkt var på vej ned med stor hastighed.

- Det lød jo helt fantastisk, og firmaernes slutafregning i juni blev da også rekord. Dermed var frøpriserne betragteligt højere i forhold til kornprisen, hvor forholdet ellers havde været modsat i de foregående par år. Siden da er frøprisen som bekendt faldet drastisk i størrelsesorden 25-45 procent, men stadig ikke så meget som kornprisen.

Den store frøhøst og rekordprisen sidste år glædede naturligvis frøsektionens formand Thor Gunnar Kofoed, da han aflagde beretning ved gårsdagens 2010-årsmøde i Herning. Men var der belæg for en sådan høj afregningspris, spurgte han, og sendte en appel til frøfirmaerne om at holde fast i troværdigheden.

Konkurrencefordel minimeres
- Sagen er jo den, at de danske gennemsnitsudbytter er højere end i vores konkurrerende lande i forhold til alternative afgrøder, især korn. Hvis priserne er for høje på frø i forhold til korn, vil denne produktionsmæssige konkurrencefordel være minimeret, og derfor vil for høje priser flytte produktionen til andre dele af verden, hvilket vi allerede har set tendenser til i de seneste to år. Samtidig er importen af frø fra USA steget som følge af det høje prisniveau i EU.

- Derfor, advarede frøformanden, skal vi have realistiske bæredygtige priser, hvor frøavleren kan regne med, at han fast har frø i sædskiftet og altid tjener flere penge end ved korn.

Han vedkendte, at det kræver meget af firmaerne, fordi det er svært at forudse markedet et år frem.

- Det er, fortsatte Thor Gunnar Kofoed, tilladt at fejlvurdere fremtiden, men en dag bliver fremtiden til historie, og så kommer fejltagelsen sort på hvidt.

Op igen til 2012
På årsmødet forklarede avlsdirektør Anders Mondrup fra DLF-Trifolium, hvorfor frøpriserne er faldet drastisk, og hvorfor frøarealerne ikke alene i Danmark, men i hele Europa, reduceres i de to næste år.

- Siden 2007 er lageret af frø i Europa steget fra 100.000 til 200.000 tons. Samtidig er forbruget lavt som følge af finanskrisen, og dertil kommer importen på 40.000 tons frø, især fra USA.

- Derfor er det vigtigt, at det amerikanske frø holdes ude fra det europæiske marked, og med sænkningen af vore priser tror jeg på, det lykkes, påpegede avlsdirektøren.

Efter et par år med lavere produktion så avlsdirektøren mulighed for igen at hæve produktionen af frø til 2012-sæsonen.

På frøsektionens årsmøde blev Jørgen Christensen valgt som nyt medlem fra Nordvestjyllands Frøavlerforening i stedet for Birger Schütte, der ikke ønskede genvalg.

          

Læs også