En skov af røde tal

ET lille plus til planteavlerne, men negativt resultat for både mælkeproducenter og svineproducenter, lød det fra direktør Niels Rasmussen, Patriotisk Selskab, ved foreningens økonomikonference i går

Ved Patriotisk Selskabs økonomikonference i Odense onsdag satte direktør Niels Rasmussen, Patriotisk Selskab, kontante tal på de enkelte driftsgrenes økonomiske situation.

Når det gælder markbruget lå det gennemsnitlige nettoudbytte efter aflønning af ejeren på 725 kroner pr. hektar.

- Det er ikke meget, konstaterede Niels Rasmussen, men vi kan se, at der er en kæmpe stor spredning i resultaterne. Den bedste halvdel ligger med et nettoudbytte på 2.125 kroner pr. hektar – tre gange så højt som gennemsnittet, blandt andet fordi de bedste har bedre styr på omkostningerne.

Tre magre år
Mælkeproducenterne kan se tilbage på tre magre år. I 2007 kostede det landmanden 2,23 kroner – plus 25 øre i renter til anlæg og besætning – at producere et kilo mælk, men han fik kun 2,38 kroner for mælken på mejeriet. Så tendensen er et negativt resultat i 2007.

I 2008 havde mælkeproducenterne på et tidspunkt armene helt oppe over hovedet, fordi mælkeprisen steg med 16-17 procent. Resultatet tegnede godt med en afregningspris på 2,77 kroner. Men de gode takter holdt ikke. Foderpriserne og andre omkostninger steg så meget, at de godt og vel åd hele fordelen ved mælkeprisen.

- I 2009 falder foderpriserne igen, men det har været decideret tabsgivende at producere mælk i 2009. Afregningsprisen lå i størrelsesordenen 2,05 pr. kilo mælk, og for den gennemsnitlige producent har det kostet 2,43 plus 25 øre i renter at producere et kilo mælk. Det er ikke holdbart, konstaterede Niels Rasmussen.

Lys for svineproducenterne
For svineproducenterne ser det lidt lysere ud, selv om det 2008 i gennemsnit kostede landmanden 2,50 kroner mere end afregningsprisen fra slagteriet at producere et kilo. kød. I 2009 gik det knapt så galt. Her satte landmanden »kun« to kroner til pr. kilo produceret svinekød.

- I 2010 ser det ud til, at en gennemsnitsproducent kan få sammenhæng i tingene, hvis de prognoser, vi kender til på nuværende tidspunkt, holder. Og ser vi på den bedste halvdel af svineproducenterne, kan de faktisk generere likviditet, hvis slagteriernes prognose på 9,40 kroner holder, sagde Niels Rasmussen, der trods den aktuelle situation i landbruget ser positivt på erhvervets fremtid i kraft af forventningerne om en stigende efterspørgsel på fødevarer.

Læs også