Røde lamper redder liv

En lille elektronisk enhed - LISA - ved hver farende so sender med rødt lys bud til staldpersonalet hvert 20 minut, og det redder liv, har man erfaret på Sydfyn efter blot fire ugers brug.

Antallet af dødfødte grise har ligget for højt på i den 1.200 store sobesætning, der udgør en del af driftsfællesskabet Thaysen og Lyck i/s ved Glamsbjerg.

Besætningen er kun to år gammel, men alligevel har udfordringerne været mange i besætningens korte levetid. En af udfordringerne har været - og er stadig - de alt for mange dødfødte grise. Men endelig - efter to års kamp - øjner Jesper Lyck Hansen, der er en af besætningens to ejere, et vist håb for, at dødeligheden måske er på vej ned.

En dødelighed på omkring 2,7-2,9 gris pr kuld har været hverdag i besætningen meget længe, men takket være et lille elektronisk vidunder LISA, som man har prøvekørt i besætningen den seneste månedstid, ligger antal dødfødte grise nu nærmere de 2 end de 3 grise pr. kuld.

Påmindelse
Driftsleder Karina Mikkelsen, der har stået for fareafdelingen siden august, fortæller, at LISA hjælper med at minde dem om at tilse søerne hvert 20 minut, hvor en rød lampe lyser på den lille elektroniske enhed, der sidder sammen med sokortet over de søer, der farer.

Det hjælper med at holde fokus på de faringer, der er i gang.

Karina Mikkelsen oplyser, at det allerede har givet et mærkbart fald i antal dødfødte grise trods det, at LISA indtil videre kun har været brugt i besætningen i fire uger. Print af AgroSofts »ugemanagement« for de seneste uger bekræfter hendes oplysninger, og tallene kan ses i tabellen her på siden.

- Det eneste jeg kunne ønske mig, var at den røde lampe var noget kraftigere, for det kan være svært at se fra den ene ende af stalden til den anden - der er 100 meter, pointerer hun overfor ingeniøren bag LISA, Anders Gerhardt Hansen, Danish Farm Design, der tager kritikken med sig hjem.

Jesper Lyck Hansen fremhæver, at det, han tror, bliver den store guldgrube ved systemet, er, at man på ved soens efterfølgende faring i detaljer kan se, hvordan den foregående faring var forløbet, idet man efterfølgende kan vælge at printe faringsdataerne på sokortet.

Fokus på problemet
Den lille elektroniske farestaldshjælper LISA hjælper med at sætte fokus på faringerne og sætte overvågningen i system, forklarer manden der oprindeligt fik ideen til systemet, management supporter Henrik Nielsen, Danish Farm Design.

Henrik Nielsen er en af firmaets »flyvende driftsledere«, der giver råd og vejledning i management i besætninger i både ind- og udland.

Det var netop via sine besøg i udenlandske besætninger, at han fik ideen til LISA.

- Besætningerne skal i mange steder i udlandet være døgnbemandet, det siger lovgivningen, og her ligger antal dødfødte grise typisk på én. Det vil sige, at vi ved, at DanAvl-generne kan levere varen, hvis de får lejlighed til det. Når vi ikke har døgnbemanding af staldene herhjemme, så kunne LISA være en god hjælp til at holde fokus på faringerne i den tid man er i stalden, siger Henrik Nielsen, der dog ikke lægger skjul på, at overvågning i længere tid end i dagtimerne, nok også kunne være en fordel i danske besætninger.

Læs også