Valget er givet

GENERALFORSAMLING: S.A.B.'s medlemmer har nærmest pistolen for panden ved den ekstraordinære generalforsamling på torsdag i Vissenbjerg. Alternativt risikerer de at miste deres indskud i andelsgrovvareforeningen.

Stem ja, eller se andelskapitalen forsvinde.

Så skarpt kan situationen beskrives op til den ekstraordinære generalforsamling i S.A.B. a.m.b.a Landbrugets Andel på torsdag den 24. september i Vissenbjerg.  Her er den fynske andelsgrovvareforenings medlemmer indkaldt til at stemme SAB's indlemmelse i Danish Agro-koncernen på plads.

- De har reelt intet andet valg for at sikre andelskapitalen på 46 millioner kroner, påpeger S.A.B.'s formand, Kurt Landtved.

- Vi i bestyrelsen og jeg som formand tager naturligvis det fulde ansvar for de utilfredsstillende resultater og den øjeblikkelige kritiske situation. Men til gengæld mener jeg også, at bestyrelsen i den vanskelige økonomiske situation har fundet den rigtige, fremadrettede løsning til gavn for medlemmerne og landbruget.

De nye vedtægter
Rent teknisk sker sammensmeltningen ved, at SAB a.m.b.a. overfører alle sine aktiviteter, aktiver og passiver med undtagelse af andelskapitalen til et nystiftet selskab, Danish Agro Fyn A/S. Samtidig hermed tilfører Danish Agro a.m.b.a. en betydelig kontant kapitaludvidelse i selskabet.

S.A.B. og Danish Agro har hver halvparten i det nye fynske selskab, som er blevet til med bistand fra virksomhedernes rådgivere.

- At vi i første omgang har måttet oprette to juridiske enheder frem for en egentlig fusion, har været for at tilgodese vore to bankforbindelser, Danske Bank og Nordea, som er part i hver af vore virksomheder, forklarer Kurt Landtved.

Når der så er fuld kontrol over den driftsmæssige udvikling i det nye selskab, og den fornødne konsolidering er kommet på plads, er det hensigten at foretage en endelig fusion med Danish Agro a.m.b.a. som det fortsættende selskab.

Kun to i bestyrelsen
I den folkevalgte organisation sker der også markante ændringer, hvis - eller rettere når - de nye vedtægter formentlig vedtages på torsdag.

Det er besluttet, at der i Danish Agro Fyn A/S skal sidde to medlemmer valgt fra S.A.B. a.m.b.a. i overgangsperioden, sammen med to medlemmer fra Danish Agro.

Bestyrelsen peger her på formanden Kurt Landtved, Ringe ved Nr. Højrup, og næstformand Erik Kristensen, Vantinge, som kandidater til posterne.

- Ved at stille op viser vi, at vi kan være dette bekendt, påpeger Kurt Landtved.

Generalforsamlingen foregår kl. 19.00 på torsdag i Vissenbjerghallerne.

 

Bent Juul stopper 
- Michael Lorentzen 
vender tilbage

I forbindelse med sammenslutningen af S.A.B. og Danish Agro fratræder S.A.B.'s administrerende direktør siden 2001, Bent Juul Jørgensen. Det er uden dramatik og sker efter gensidig aftale, når indlemmelse af SAB i Danish Agro er godt i gang, måske allerede i indeværende uge.

Som direktør for det nye fælles fynske selskab, Danish Agro Fyn A/S, vender et kendt ansigt i den fynske grovvarebranche tilbage til Danish Agro.

Det er Michael Lorentzen, som efter mange års ansættelse i det daværende Østsjællands Andel blev flyttet til Fyn for at starte ØA Fyn A/S op efter opkøbet i 2000 af grovvaredelen hos Emmelev Mølle A/S. For to år siden stoppede Michael Lorentzen til fordel for et salgsjob i en beslægtet branche.

Medarbejdere
På nuværende tidspunkt ønsker parterne ikke at oplyse, hvilke andre ændringer og konsekvenser det får på medarbejdersiden, at S.A.B. nu indlemmes i Danish Agro. Dog oplyses det, at Niels Andersen fortsætter som foderchef i det nye regi, og det samme gør Henrik Ryberg som chef for den grønne linie. Også de nuværende regionschefer for henholdsvis det nordlige og sydlige Fyn vil kunderne fortsat kunne møde. Det er henholdsvis Michael Haarby og Ove Andersen.

Med Danish Agro's nuværende fynske aktiviteter og afdelinger indlemmelse i det nye fynske selskab stopper den nuværende fynske afdelingsdirektør. Kim Madsen vil få et andet job i organisationen uden for Fyn.

Rudkøbing lukker
Afdelingsmæssigt sker der kun den markante ændring, at produktionsenheden i Rudkøbing lukkes. Her har der hidtil der primært blevet fremstilles fjerkræfoder.

Skamby bliver regionshovedkontor for Fyn med Kværndrup som detailkontor med salg og fuld åbningstid. De øvrige afdelinger i henholdsvis, Beldringe, Ørsted, Gamby, Otterup, Odense og Rudkøbing får i den nye organisation status som driftsafdelinger. Altså lagerfaciliteter og kornmodtagelser med begrænset åbningstider.

SAB's afdelinger i henholdsvis Hørve og i Egtved indgår til gengæld i Danish Agro's organisation. Hørve bliver fremadrettet regionshovedkontor for Nordvestsjælland, mens Egtved bliver detailkontor med Sjølund som regionshovedkontor. 

Læs også