Egen udsæd har ikke ført til stinkbrand

Forlydender om at landmænd, som anvendte egen hvedeudsæd i 2008, nu står med en usælgelig afgrøde, afvises af planteavlskonsulent som en »røverhistorie«.

Fra en anonym kilde i grovvarebranchen forlyder det, at flere af de landmænd, som anvendte egen udsæd i 2008, nu står med en hvedeafgrøde, der er usælgelig på grund af stinkbrand. Ingen ønsker at stå frem, men det oplyses, at seks landmænd har været tvunget til at sælge kornet til forbrænding til 30 kroner pr. hektokilo på grund af stinkbrand.

Den nævnte kilde – som mener, at landmænd skal bruge certificeret udsæd – kritiserer rådgivningstjenesten for at svigte landbruget, når man anbefaler brugen af egen udsæd uden at tænke over, at stinkbrand i hvede kan føre til en næsten katastrofal økonomisk situation.

Det er ikke korrekt
Henrik Aagaard, som er planteavlskonsulent hos Gefion i Borup, tror ikke på, at landmænd har avlet meget hvede med stinkbrand.

- Det er en røverhistorie. I år er der høstet enorme udbytter, og det er mange steder sket på basis egen udsæd. Man høster ikke 11-12 ton pr. hektar, hvis hveden er fuld af stinkbrand, understreger Henrik Aagaard, som kalder det en »skrækkampagne« fra foderstoffernes side.

Planteavlskonsulent Jacob Winther Nymand fra LRØ i Horsens har heller ikke hørt om, at nogen skulle have høstet hvede, der er fuld af stinkbrand.

- Jeg har overhovedet ikke hørt om sådanne tilfælde, og jeg tror bestemt ikke, det er sket i det område, LRØ arbejder i, siger han.

Grove grovvareselskaber
Foderstoffernes problem er, ifølge Henrik Aagaard, at danske landmænd sidste år vågnede op, og nu bruger egen udsæd, ligesom man har gjort i årevis i resten af Europa.

- Grovvarefirmaerne var jo enormt grove sidste år med hensyn til prissætning af vintersåsæd. Det var fuldkommen vanvittige priser, de forlangte. Det er baggrunden for at mange landmænd fik øje på alternative muligheder. Nød lærer nøgen kvinde at spinde, siger den sjællandske planteavlskonsulent, som vurderer at firmaerne sidste år brændte inde med meget såsæd.

Henrik Aagaard gør opmærksom på, at landmænd ikke bruger egen udsæd for sjov.

- De fleste vil helst have kontrolleret såsæd – eventuelt af en nyere sort – men når firmaernes priser bliver ublu høje, og når prisforskellen mellem landmandens eget korn og den såsæd, han skal købe, bliver så stor som sidste år, så finder folk ud af, at der er andre muligheder, slår han fast.

Den østjyske planteavlskonsulent er enig.

Altid analyse
- Grovvarevirksomhederne havde jo fået den ide, at deres såsæd var guld værd, og det var de meget høje såsædspriser, der motiverede landmændene til at lave deres egen udsæd, bekræfter Jacob Winther Nymand.

Situationen har ændret sig siden sidste år, hvor der var en væsentlig større fortjeneste ved at gøre det, og Jacob Winther Nymand vurderer, at der bliver lavet noget mindre udsæd af eget korn til såning i efteråret 2009, end der gjorde i 2008.

- I år er der kommet så stor priskonkurrence på de aktuelle sorter, at økonomien ved at bruge egen udsæd er marginal. Vores vurdering er, at der kan tjenes mellem 30 og 60 kroner pr. hektokilo ved at lave egen udsæd, og det er et forholdsvis lille beløb, når man også skal have betaling for den tid, der bruges på det, forklarer han.

Jacob Winther Nymand understreger, at LRØ hele tiden konsekvent har anbefalet interesserede landmænd, at man får analyseret kornet for bejdsebehov, og LRØ har også gjort opmærksom på de firmaer, der kører rundt med mobile anlæg, og renser varen før den bejdses.

Altid forædlerafgift
Henrik Aagaard går også i rette med kritikken fra Effektivt Landbrugs anonyme kilde.

- Vi opfordrer ikke til lemfældighed! Vi anbefaler altid, at der laves en analyse af kornet, så man ved, om det kan bruges eller ej. Kan det bruges ubehandlet, eller skal det bejdses? Hvis der er tvivl, skal det bejdses, og hvis kornet er for ringe, skal landmanden naturligvis købe kontrolleret udsæd, betoner han.

- Vi understreger også altid, at man skal huske at indbetale forædlerafgift, så der fortsat er grundlag for at frembringe nye sorter, understreger Henrik Aagaard.

Hos OK Laboratorium for Jordbrug i Viborg er der aktivitet i laboratoriet.

- Denne dag (mandag, red.) er nok årets travleste dag. Vi får prøverne ind netop nu. Sidste uge havde folk for travlt med at mejetærske, men nu begynder kornet at komme ind, siger Ole Kristjansen, som ejer virksomheden.

- Det vil være helt tosset ikke at få lavet en stinkbrandanalyse. Det koster kun 250 kroner at forsikre sig mod milliontab, understreger han.

Ole Kristjansen har kendskab til et par landmænd, som burde have fået udsæden undersøgt forrige år.

- Det er noget, der koster, når temmelig store arealer, skal pløjes ned, tilføjer han.

For at få lavet en analyse, skal der kun indsendes en prøve på 100 gram.

- Først vasker vi kernerne, og så filtrerer vi væsken gennem dette papir. Når jeg så holder præparatet under et mikroskop kan jeg bestemme stinkbrandsporerne og tælle antallet, forklarer Ole Kristjansen.

- Vi leverer altid resultatet pr. mail samme dag, som vi får prøven, lover han.

OK Laboratorium udfører årligt omkring 1000 analyser af hvede til udsæd. Prisen for en »bejdsepakke« der omfatter stinkbrand, Septoria, Fusarium og spireevne er 480 kroner. Stinkbrandanalyse alene koster 250 kroner.

Analyser udføres også hos Plantedirektoratet i Lyngby, hvor prisen er højere, og det tager lidt længere tid.

Læs også