Sejl-skærebord leverer fem fod ekstra

Skalmstrup Maskinstation ved Randers har succes med et nyindkøbt MacDon sejl-skærebord. En mejetærsker med et 35 fods skærebord følger nu trop med identiske maskiner med 30 fods standardskærebord. 

En kapacitetsforøgelse på fem fod eller omkring femten procent. Det er de foreløbige resultater af Skalmstrup Maskinstations investering i et nyt MacDon sejl-skærebord på 35 fod.

- Vi må bestemt sige, at skærebordet har levet op til vores forventninger. Det 35 fods MacDon skærebord er monteret på en John Deere S 690 I, og maskinen kan fint følge trop med vore øvrige identiske John Deere-mejetærskere, der alle tærsker med 30 fods standard-skærebord, forklarer Peer Skov, driftsleder ved Skalmstrup Maskinstation.

Mandag høstede maskinstationen vinterraps og i går tirsdag, da Effektivt Landbrug var på besøg begyndte høsten af Skalmstrups 970 hektar brødrug.

Fyldige afgrøder
MacDon-skærebordet er canadisk fremstillet og forhandles i Danmark af Buchtrup Agro i Mariager. Teknikken i skærebordet er som i en skårlægger, hvor afgrødens trækkes ind mod midten ved hjælp af sejl. Dermed erstatter de to sejl den traditionelle indføringssnegl, der med modsatrettede sneglevindinger trækker afgrøden ind til midten, hvor den fanges af indføringselevatoren.

Ifølge Skalmstrup Maskinstation er det netop i fyldige afgrøder såsom raps og rug, at sejl-skærebordet for alvor viser sit værd.

- I mandags, da vi høstede raps med fem maskiner, overraskede skærebordet bestemt positivt. Uanset afgrøde, så indføres den jævnt og ens, ligesom akset altid vender rigtigt og føres først ind i maskinen, fremhæver mejetærskerpiloten Emil Jensen. 

Roligere indføring
- Tidligere har man af og til kunne høre lidt bump fra maskinen, hvis afgrøden kommer ind i lidt klatter, men det oplever jeg faktisk ikke med MacDon-skærebordet, fortsætter Emil Jensen.

Han er også overbevist om at den roligere og mere stabile indføring og tærskning er medvirkende til at reducere spildet.

Både mejetærskerpilot Emil Jensen og driftsleder Peer Skov fremhæver dog, at de på ingen måde er utilfredse med John Deeres Standard-skærebord.

- John Deere laver gode skærebord, som vi har meget gode erfaringer med her på maskinstationen, lyder det samstemmende.

Selvrensende vinde
Ifølge Emil Jensen, betyder skærebordets konstruktion, at sejlene i sig selv sørger for en problemfri indføring.

- Vinden er bare lige nede og rører ganske let ved hovederne på afgrøden, forklarer han.

Emil Jensen fremhæver desuden vindens kvalitet, som i modsætning til en standardvinde er selvrensende, og derfor går fri af kamiller og andet ukrudt som ellers har tendens til at sætte sig fast.

Hybridrug på sandjord
Driftsleder Peer Skov oplyser, at den hybridrug Skalmstrup høster i dag, er af sorten Evolo. Den står på en let sandjord JB1 og JB2.

- Vandprocenten ligger stadig oppe omkring 25 procent, så selvom vi endnu ikke har fået analyser af rugen, så forventer jeg at faldtallet stadig ligger højt. Også udbyttet tegner lovende, vurderer Peer Skov. 

Måske et mere   
Ifølge driftsleder Peer Skov, så er det ikke utænkeligt, at Skalmstrup Maskinstation vil investere i yderligere et MacDon-skærebord på baggrund af de positive erfaringer.

- Men hvis vi skal have et mere, så skal det være større end vores nuværende på 35 fod, så vi kan få fuldt udbytte af den store kapacitet, forklarer driftslederen og tilføjer at Mac-Don skærebordene produceres i størrelser på op til 45 fod.

Skalmstrup har i alt 970 hektar med rug, som alt sammen sælges som brødrug. Maskinstationen driver selv godt 3000 hektar og skal i år høste i alt 4000 hektar.

Læs også