Årets kartoffelkampagne er slut

UDBYTTEOPTIMERING: Årets kartoffelkampagne på AKV Langholt er slut. Udbyttet har været højt, stivelsesprocenten en smule lavere end i gennemsnits år.

Efter 108 kampagnedage har AndelsKartoffelmelsfabrikken, AKV Langholt, nord for Aalborg lukket for modtagelse af kartofler. Starten på årets kampagne gik den 4. september, den 19. december var det slut. 44.000 tons kartoffelstivelse blev det til i kampagnen 2008. Stivelsesprocenten blev 18,9, hvilket er under gennemsnittet for Nordjylland.

Avlerne har leveret et stykke over 120 procent af deres kvote. Årsagen til den høje produktion er et formidabelt udbytte i marken.

- Vores avlere har aldrig haft så høje udbytter som i år. Vi har haft avlere, der har haft 75 ton pr. hektar, siger AKV direktør Niels Eriksen.

Udbyttet ligger ikke i de mange knolde i år – men i store kartofler. Det tørre forår betød, at der ikke blev sat mange knolde, de der blev sat, er til gengæld vokset. Fabrikken har således modtaget mange kartofler, der vejer over et kilo.

Der er et tæt bånd mellem avlerne og kartoffelmelsfabrikken.

- Hvis vi ikke kan lave det attraktivt for avlerne, er vi her ikke. Derfor har vi meget stor fokus på forholdet mellem fabrikken og avlerne. I vores strategi hedder det: det skal være lettere at være avler, fortæller direktøren.

Kartoffelavlerne hos AKV Langholt har haft et rekord år.

- I oktober meldte vi ud, at vi ville modtage alle kartofler, og så lave C-stivelse af de overskydende tons. Da regnede vi med en modtagelse på 120 procent, men det er blevet højere, siger direktør Niels Eriksen, AKV Langholt med et smil.

Avlerne afregnes med mindstepris på 30 øre plus udligningspris for de første 105 procent af deres kvote. For resten afregnes blot mindsteprisen. Betegnelsen C-stivelse er for den stivelse, som AKV producerer ud over den tildelte EU-kvote. EU-kvoten er udregnet i tons stivelse.

- Men det kan stadig godt betale sig for avlerne, de faste omkostninger er jo så betalt, siger direktøren.

-          

Helhedsøkonomi
At det kan betale sig for avlerne ligger direktøren meget på sinde. Forholdet til avlerne er centralt for ham. Og opbakningen fra avlerside er stor. Ud af 150 aktive avlere møder ofte omkring halvdelen op på vinteravlermøderne.

Man har også nedsat en strategigruppe, der skal hjælpe med til at finde synergier mellem avlerne og fabrikken. Direktøren glæder sig til debatten på vinterens avlermøde, hvor strategien skal under fornyet debat. Selv peger han på en ting som sten.

- Hvis vi kan mage det således på fabrikken, at det er lettest for os at samle sten fra, kan landmanden jo spare en mand på kartoffeloptageren. Det er et træls arbejde og det er en stor omkostning i marken, siger direktøren og understreger samtidig, at hvis man ved tekniske ændringer på fabrikken kan hjælpe avlernes økonomi, er man nået langt med optimeringen.

- Det er helhedsøkonomien, der tæller, understreger direktøren gang på gang og glæder sig til at få input på avlermødet. Samtidig fortsætter AKVs omfattende rådgivningsarbejde, der dels kører direkte fra fabrikken dels igennem et godt samarbejde med områdets landboforeninger. Det er hele tiden en proces mod at optimere den samlede økonomi.

Priser under pres
Fabrikkens langsigtede mål er at udnytte fabrikkens faciliteter endnu bedre for at styrke konkurrenceevnen og derfor er målet at blive større.

- Og så er det jo nødvendigt, vi stadig har nogle dygtige kartoffelavlere, understreger Niels Eriksen.

Fabrikken AKV Langholt laver langt mest nonfood stivelse og forarbejder det også til modificeret stivelse. Afsætningen foregår igennem et selskab, der er halvt ejet af AKV og halvt ejet af samarbejdspartneren den amerikanske koncern Cargill. Hovedparten går til nonfood produkter så som papir og pap, en produktion der også har været ramt af stigende omkostninger.

Der er overskud af stivelse i år, derfor er priserne under pres og fabrikken anbefaler derfor at nedsætte arealet med kartofler til sæson 2009.

Forholdet til andelshaverne er en søjle i arbejdet for direktør Niels Eriksen på Andelskartoffelmelsfabrikken i Langholt. De to andre er produktionen og det fælles salgsselskab med Cargill.

- Hvis vi ved hjælp af tekniske ændringer hos AKV, kan lette situationen for avlerne er det vigtigt for helhedsøkonomien, er holdningen hos direktøren, der er uddannet ingeniør. Og han arbejder intenst på at optimere fabrikkens produktion til gavn for avlerne og for den samlede økonomi.

- Helhedsøkonomien er vigtig, understreger han.

Stivelse i kampagnen
I et normalt kampagne år laves 36.000 tons stivelse af 160.000 tons kartofler. I år er der produceret 44.000 tons stivelse.

Kartoflerne leveres enten af landmanden selv eller en vognmand. Omkring 80 læs ankommer hver dag i kampagnen. For at lette landmanden arbejder fabrikken meget med, hvordan de kan fjerne de sten, der tages op sammen med kartoflerne.

Massefylden er forskellig på sten og kartofler. Det benytter fabrikken sig af, når der skal sorteres sten fra – det foregår i vand, hvor kartoflerne svømmer oven på og dermed bliver ført alene videre til vasketromlerne.

Videre i processen rives kartoflerne op og massen separeres i en saftdel og en proteindel. Proteinerne bruges til foder. Resten af saften presses ud, lagres i laguner og bruges til gødning i foråret.

Den faste del består herefter af skal, fibre, cellevæge og den største del stivelse. Stivelsen vaskes og sies ud, afvandes og tørres i flere omgange før det blæses ud i de to store siloer på henholdsvis 15.000 tons og 28.000 tons. Herfra sælges stivelsen til det fælles selskab Cargill-AKV, der forestår den videre forædling og salget hovedsageligt til papirfabrikker i Europa. Stivelsen pakkes ud i storsække på 1000 kilo og små sække på 25 kilo. Ligesom meget kommer fra fabrikken i silobiler med 25 til 30 tons. Det foregår også i Langholt og også med Niels Eriksen som direktør.

46 ansatte arbejder uden ferie eller kurser i kampagnemånederne. Resten af året er der 40 ansat til at modificere stivelsen, pakke, udlevere, reparere og udbedre maskinerne til næste års kampagne. Ligesom det er i denne periode, der holdes ferie og efteruddannelse.

- Det er vigtigt for os at opretholde hovedparten af arbejdspladserne som fuldtidsbeskæftigelse. Det er jo højtspecialiserede folk vi har, siger direktør Niels Eriksen.

Læs også