Ingen barjordsstrategi i juletræskultur

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Juletræsdyrkerne må leve med begrænsede, kemiske midler til ukrudtsbekæmpelsen.

Der er flere muligheder for kemisk ukrudtsbekæmpelse i juletræer og pyntegrønt om foråret, men det gælder om at vælge det rette middel i forhold til ukrudtsbestand og kultur.

- Det er de tokimbladede ukrudtsarter og græsserne, som tilsvarende for landbrugsproduktionen er de mest almindelige ukrudtsarter i juletræsdyrkningen. Hidtil har branchen været forvent med brug af jordmidler, men sæsonen 2008 er sidste sæson, hvor Karmex og andre diuron-holdige produkter må bruges, da aktivstoffet ikke er optaget på EU’s positivliste, siger seniorkonsulent Claus Jerram Christensen, Dansk Juletræsdyrkerforening.

- Restlagre må derfor kun bruges indtil 13. december 2008, så det bør være nu med fugtig jord, at det velkendte middel skal aktiveres, siger seniorkonsulenten.

Rester af Karmex skal være bortskaffet senest 13. marts 2009. Eventuelle restlagre af Inter-Terbuthylazin med gammel etiket må fortsat bruges, mens simazinholdige midler er forbudte og straks skal bortskaffes.

Karmex og Inter-terbuthylazin har som blanding ellers været en sprøjtning med en bredspektret virkning. Karmex er dog ikke til brug i Nobilis.

Claus J. Christensen håber på, at der til sæson 2009 vil være tildelt en off-label for brugen af DFF til juletræsdyrkningen.

- Der findes efterhånden en del off-label godkendelser, som branchen er overordentlig afhængig af. Listen i Middeldatabasen er rimelig lang, men ærlig talt ikke med de forløsende midler, erkender Claus J. Christensen.

- Til vores brug sker der ikke den store udvikling fra planteværnsfirmaernes side, da det er et relativt lille marked for dem, så vi må i stor udstrækning læne os op ad landbruget.

Som et godt eksempel nævner han, at firmaet Bayer har bidraget til at få godkendt Logo til juletræsdyrkningen. Et produkt som svarer til MaisTer fra landbruget.

Sprøjtning af kulturen er vigtig lige inden knopskydningen, som normalt er medio/ultimo maj måned, men det kan sagtens med godt vejr flytte sig ti dage tidligere frem, gør Claus J. Christensen opmærksom på.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug Weekend lørdag 22. marts.

Læs også