Kornmarkedet sat på stand by

(Effektivt Landbrug) VIL IKKE SÆLGE: På det europæiske kornmarked har vi atter set en uge, hvor markedet har indtaget en mere afventende position. Fokus er nu rettet imod Tyskland og Danmark.

Det store spørgsmål i markedet er naturligvis, hvilke kvaliteter der kommer ud af den tyske høst. Tyskerne står med et stort kornoverskud, der enten skal afsættes til det interne kornmarked eller til verdensmarkedet.

Usikkerheden omkring den kommende avl har skabt stor afstand i mellem købere og sælgere.

Sælgerne er tilbageholdende på det nuværende niveau, der næppe kan blive meget lavere i en balancesituation, hvor der ikke er meget som tyder på, at der er basis for salg af korn til intervention i dette høstår. Samtidig er køberne tilbageholdende på et tidspunkt, hvor man endnu ikke ved, hvilke kvaliteter der bliver til rådighed i markedet.

En usikkerhed man kan genfinde, når man betragter de store prisforskelle, som danske landmand bliver tilbudt for dette års høst. I ugen, der er gået, har vi ved agrocom.dk hørt om priser lige fra i sidste halvdel af 60érne til først i 80érne. En svineproducent i Jylland, der seriøst overvejer at skifte færdigfoderet ud med hjemmeblandet foder, opnår typisk de højeste priser, og en mindre planteavler på Sjælland, der er tvunget til at tippe kornet i den nærmeste grovvareafdeling direkte fra mejetærskeren, opnår typisk de ringeste priser.

Dertil kommer, at markedet har været afventende op til torsdagens resultat af mødet i Forvaltningskomiteen for korn og andre markafgrøder – også kaldet ManCom komiteen.

Markedet havde et ønske om højere eksportstøtter, så man bedre kan klare sig i konkurrencen med hvede fra Sortehavsregionen på verdensmarkedet. Forventningen var til gengæld, at ManCom komiteen vil fastholde eksportstøtten på det nuværende niveau, så længe man endnu mangler det endelige overblik over høstens størrelse og kvalitet.

Ganske som markedet havde ventet, kunne man ikke finde de store overraskelser i ManCom-komiteens beslutninger, da de blev offentliggjort sidst på eftermiddagen.

Der blev søgt om eksportstøtte til 393.100 tons hvede, hvor støtteansøgningerne lå i intervallet fra 3,92 til 15,87 euro pr tons. Der blev godkendt eksportlicenser til 98.100 tons med en maksimum støtte på 4 euro pr tons – dvs. støtten blev holdt uforandret.

Samtidig blev der søgt om eksportstøtte til 33.000 tons byg, dog uden resultat, da alle ansøgninger blev afvist.

ManCom komiteen afviste samtidig alle købstilbud på den mængde, der er afsat til Spanien med begrundelsen: for lave priser. Spaniolerne bød på 42.152 tons ungarsk hvede, hvor budene lå i intervallet fra 42,50 til 47,50 kroner pr. 100 kg ab lager samt på 25.050 tons tysk byg, her blev der budt 55,25 kroner pr. 100 kg ab lager.

EU har afsat 500.000 tons interventionshvede til spaniolerne i forlængelse af den tørke, som har ramt den Iberiske halvø

Komiteen solgte til gengæld 34.418 tons slovakisk interventionshvede til 94,51 euro samt 26.365 tjekkisk interventionshvede til 96,21 euro pr tons frit på vogn interventionslager til direkte eksport til verdensmarkedet.

Endelig blev der frigivet yderligere 625.960 tons interventionsbyg, som der kan bydes på til direkte eksport til verdensmarkedet. Den frigivne byg er placeret på lagre i Ungarn, Frankrig, Sverige, Slovakiet, Belgien, Tjekkiet, Finland og Polen. I forvejen var der frigivet 430.000 tons tysk interventionsbyg til salg på verdensmarkedet. Heraf er 283.000 tons endnu ikke solgt.

Læs også