Nyt fra regionen

En forurening har ramt Egholt Bæk og Åkær Å mellem Vejen og Lunderskov Kommuner. Mocosavand – slagteriaffald – er løbet ud fra en gylletank på Egholtvej 16.

Sønderjyllands Amt har afgjort, at det ikke er nødvendigt at udarbejde regionplantillæg med VVM-vurdering, for at Peter R. Andersen kan få lov at udvide svineproduktionen på gården Træskodal 14, Rødding. Produktionen udvides fra 247,3 dyreenheder til 270 dyreenheder.

Torsbjerggårdfonden har ifølge Horsens Folkeblad fået tilladelse til at overtage ejendommen på Hadrupvej 62 i Gedved Kommune. Det er jordbrugskommissionen for Vejle Amt, der har givet tilladelsen på betingelse af, at der fortsat drives landbrug på stedet.

Fonden har i forvejen et landbrug ved Torrild, hvor der er etableret et socialpædagogisk opholds- og beskæftigelsessted, og det er meningen, at gården på Hadrupvej skal drives på samme måde. Det skal være bopæl for 4-5 voksne med fysiske og psykiske handicaps, og de skal sammen med de tilknyttede pædagoger drive gården.

En udvidelse af kvægproduktionen på Lintrupvej 38 i Rødding Kommune skal i høring. Det har Sønderjyllands Amt netop afgjort og sender et forslag til regionplantillæg i høring.

Husdyrbruget skal udvides fra 188 til 441,1 dyreenheder og omfatter bl.a. opførelse af en ny malkestald på 4140 kvadratmeter og en gyllebeholder på 3000 kubikmeter.

»500 køer blev sluppet fri i amtsrådssalen«. Sådan lød overskriften på en artikel i JydskeVestkysten, hvor det borgerlige flertal i Ribe Amt igen fik på puklen af mindretallet omkring tilladelse til udvidelse af gårdene.

Der blev fremlagt forslag om udvidelse fra i alt 1000 til 1500 køer på syv besætninger i amtet, og den tilladelse kunne formanden for amtets teknik- og miljøudvalg, Thyge Nielsen (V), ikke så nogle problemer i at give. Anderledes var det for amtsrådsmedlemmerne fra SF, Socialdemokraterne og De Radikale, men debatten sluttede med en afstemning, hvor 11 stemte for og otte imod, så landbrugene kan udvides.

Miljøsager kan være mere end langvarige. Det må dambruger Jan T. Nielsen. Flemming i Tørring-Uldum Kommune, erkende. For otte år siden blev han sigtet for overfodring af sine fisk i dambruget, og først nu har retten i Brædstrup afsagt dom i sagen.

Ifølge Horsens Folkeblad er dambrugeren blevet frifundet, fordi sagen er forældet. Jan T. Nielsen mener, at de otte års ventetid har været en straf i sig selv. Det har ramt ham både personligt og økonomisk. Han har ikke kunnet låne penge og er dermed blevet bremset i at udvide sin forretning.

Der var lagt op til et bøde på 85.221 kroner og en konfiskation af 340.882 kroner.

Svinebruget på Ribe-Vejle Landevej 86, Bække i Vejen Kommune, kan udvides fra 10,3 til 28,5 dyreenheder uden krav om VVM-redegørelse og regionplantillæg, lyder meldingen fra Ribe Amt.

Læs også