Grøn interesse for robotmalkning

(LANDBRUG FYN) 1.270 gæstede de fire fynske gårde ved »Grøn Søndag«. Ikke færre end 670 fulgte de to robotters malkning af de 80 køer på Toftegård i Eskildstrup.

Kontakten med det omgivende samfund er afgørende for landbruget. En vigtig brik er det årlige arrangement, hvor et større antal gårde landet over indbyder til »Grøn Søndag«. Det får børn og voksne mulighed for at opleve, hvad det vil sige at drive moderne landbrug i Danmark - og en oplagt anledning til en snak mellem forbruger og landmand om blandt andet naturforvaltning, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. Og succesen er ikke til at tage fejl af. Ved arrangementet i søndags benyttede ikke færre end 18.500 gæster lejligheden til at besøge en af de 48 gårde landet over, der holdt åbent hus. Der er tale om et af de højeste besøgstal i de ni år, Landbrugets Samfundskontakt har inviteret folk ud på landet.

Derfor har Landbrugsraadet bevilget et større millionbeløb i de næste tre år, således arrangementet bliver til »Grøn Weekend« og vil indbefatte næsten dobbelt så mange besøgsgårde som i dag.

»Toftegård« i Eskildstrup stod for hovedparten af besøgstallet, nemlig ikke færre end 670 personer - optalt af parkeringsvagten på græsmarken foran gården.

Anita og Niels Erik Maegaard var samtidig værter for Fynspløjningen 2003, hvor konkurrencerne foregik blot et par hundrede meter fra gården - på modsatte side af landevejen mellem Søllinge og Ringe.

- Vi er overvældet over interessen, og 670 er mange flere, end vi overhovedet turde have regnet med, indrømmer Niels Erik Maegaard, der i stalden har to malkerobotter, som viste sig at være det helt store trækplaster.

- Mange gæster gav udtryk for, at de slet ikke havde forestillet sig, at malkning kunne foregå på en sådan måde. Og især det, at køerne frit kan gå rundt og vælge, hvornår de vil malkes, tiltalte mange.

Men også det forhold, at de 80 malkekøer går ude på græs, fik Anita og Niels Erik Maegaard mange positive tilkendegivelser for.

Blandt de mange gæster var Vibeke Sørensen og Finn Buch fra Ringe, der for en stund vendte tilbage til »rødderne«:

- Vi er selv landmandsbørn fra Vestfyn. Derhjemme var det en revolution, da vi rørmalkning. Derfor tog vi turen i dag for at se en malkerobot i funktion på gården, som vi tit kører forbi.

Begge var de meget positivt overrasket over systemet, der giver landmanden en god kontakt til dyrene.

- Belønningsprincippet, hvor køerne kan malkes, når de har lyst, tiltaler mig meget. Samtidig er det dejligt at se dyr i halm, lød det fra Vibeke Sørensen, der har biologi som liniefag på sit seminarstudium.

Læs også