Vilde heste plejer vild natur

Fra sidste uge indgår heste som en del af naturplejen på strandengene ved Bagenkop. Under stor bevågenhed blev 18 Exmoor ponyer sluppet løs.

I Fyns Statsskovdistrikt har årets motto været »Klap lige hesten« - med udsætningen i sidste uge af vilde heste i Klise Nor på Sydlangeland som en spændende udfordring.

- Det er første gang i Danmark, vi går direkte ind og anvender heste til naturplejen, så det har krævet en indsats. Men som det ser ud, hvor hestene er sluppet løs forekommer starten vellykket, sagde statsskovrider Søren Kirk Strandgaard ved arrangementet i mandags, der blev fulgt af pressefolk fra hele landet.

- Det er et utroligt flot syn, men ponyerne er ikke kun til at se på. De har en vigtig tjans som ulønnet arbejdskraft, da de skal pleje den strandeng, de er lukket ud på. Det kaldes aktiv naturpleje, forklarede statsskovrideren.

Den lokale borgmester på Sydlangeland, Knud Gether, havde følt det som en yderligere naturattraktion, da han første gang blev informeret om planerne. Set i lyset af den kommende fælles Langeland Kommune mente han, at det vil styrke øens gode omdømme, både som et godt sted at bo og at gæste.

På den lille privatejede ø Tærø, der ligger i Ulvsund mellem Sydsjælland og Møn, har der i 40 år i al ubemærkethed gået en flok ponyer rundt.

I 1960’erne havde nogle entusiatiske mennesker dannet en lille forskergruppe, som ville opformere oprindelige Exmoor ponyer. Blandt disse var i øvrigt daværende godsejer på Selleberg ved Marslev, Holger Hvenegaard Lassen, og hippologen G. Halling Nielsen, som forklarede om projektet, efter at hestene var sluppet løs.

Desværre måtte projektet ophøre, og dyrene på Tærø fik stort set lov til at passe sig selv. Hestene forblev imidlertid på øen, og det er derfra, at Fyns Statsskovdistrikt har anskaffet efterkommerne.

- Da de først var oppe i bilen, var det med at få lukket bagsmækken. Det er jo ikke det de er vant til, men de har været forbavsende rolige undervejs, fortalte Alex Enggaard.

Kreaturhandleren havde lejlighed til at gøre turen igen, da der dagen efter skulle køres med yderligere 6 heste som supplement til førstedagens leverance på 10 plus 2 føl.

I løbet af de næste år er det i øvrigt meningen, at der skal slippes adskilligt flere ud på tilsvarende arealer på Langeland. Her vil det nemmere kunne ske ved selvsupplering fra den nyetablerede, langelandske vildhesteflok.

Til det daglige opsyn har statsskovdistriktet ansat havnefogeden i Bagenkop, Erik Vinding, og havneassistenten, Jan Johansen, som opsynsmænd.

- I fællesskab skal vi styrke området og gøre det attraktivt. Ikke kun for turister, men sandelig også for egnens beboere. Jeg håber meget, at de lokale vil finde projektet spændende og rart at have omkring sig i hverdagen.

- Vi skal udvikle turismen, men sandelig også tage hensyn til naturen. Her kan naturplejen ske for rimelige omkostninger, og det er ikke uvæsentligt, når der er offentlige penge involveret, bemærkede Poul Weber.

Dagens fremmøde fra nær og fjern og med stor mediebevågenhed bekræftede for ham, at projektet har landsdækkende interesse.

Læs også