Halvt års karantæne på noteringen til svineproducent

Må gerne levere svin til Danish Crown efter tiltale for medicinfusk, men til lavere notering.

Bestyrelsen har samtidig besluttet, at andelshaveren kan genindtræde i Code of Practice-systemet når kontrolbesøg og prøver over en periode på seks måneder har dokumenteret, at forholdene er bragt i orden.

Andelshaveren har ifølge de foreliggende oplysninger været i besiddelse af medicin, som det ifølge lovgivningen er forbudt at opbevare og anvende i dansk svineproduktion. Danish Crowns bestyrelse har dog gjort effektueringen af beslutningen afhængig af myndighedernes behandling af den aktuelle sag. Dvs. at den reducerede afregning af leverancerne først træder i kraft på det tidspunkt, hvor myndighederne beslutter at rejse tiltale i sagen. Og såfremt det senere måtte vise sig, at en tiltale ikke fører til domfældelse, vil bestyrelsen kompensere andelshaveren for den reducerede afregning.

- Vi ser meget alvorligt på overtrædelser af medicinlovgivningen, og vi ønsker med beslutningen at vise, at vi på det skarpeste tager afstand fra de forhold, der tilsyneladende har fundet sted hos vores andelshaver, og at vi ikke kan acceptere, at enkelte andelshavere med deres handlinger ødelægger det image, dansk svinekød har, og dermed underminerer den tillid, som vort fødevaresikkerhedssystem nyder godt af, sagen siger Danish Crowns formand Niels Mikkelsen.

Læs også