Pløjedybden skal være mindst mulig

Jo dybere, der pløjes, jo mere trækkraft koster det, siger konsulent

- Når I pløjer, skal I sørge for, at ukrudtsfrø og andet materiale fra overfladen kommer ned i bunden af furen.

Sådan lød det fra planteavlskonsulent Kasper Holm Kristensen på et af LMO Planteavl’s Kick-Off møder forleden. Han illustrerede sin pointe med et billede, hvor der er tydelige striber efter dårlig nedpløjning af rajgræs.

LMO-konsulenten opfordrede samtidig til at lade være med at pløje for dybt.

- jo dybere vi pløjer, jo større lag er der, som let kan komprimeres igen.

 Ved at undlade dyb pløjning bevares det lag, der ikke pløjes, stabilt med gange efter regnorme og rødder. Her har jorden sat sig, og det giver en bedre bæreevne, forklarede han.

Pløj i 18 cm

Pløjedybden skal være mindst mulig. Hvis ploven bliver indstillet rigtigt, er 18 cm nok – uafhængig af bonitet.

- Hvis der pløjes dybere, kræver det mere trækkraft. Og hvis ploven ikke er korrekt indstillet, øger det også slitagen og brændstofforbruget, sagde han og viste et foto af en mark, hvor sneen ligger i striber, fordi markens overflade er ujævn på grund af, at ploven ikke har arbejdet ens i begge køreretninger.

Det efterlader en ujævn mark, som gør det vanskeligere at lave det jævne og perfekte såbed.

Pløj uden om våde pletter

Kasper Holm Kristensen anbefalede at køre uden om våde områder i marken.

- Når der pløjes igennem våde pletter i marken, ødelægger det jordens struktur og forværrer problemet de følgende år, advarede han de planteavlere, som deltog i mødet i Søften.

Når der pløjes i samme dybde hvert år er der risiko for at lave en pløjesål, og hvis man skal bryde den sål, er det også en fordel kun at have pløjet i 18 cm dybde. Så er det ifølge konsulenten meget lettere at gå ned i 20 eller 22 cm hvert fjerde eller femte år for at bryde sålen.

Og hvis det skal ske – dybere pløjning – skal det ske i en periode, hvor jorden er tør jord, så der laves mindre strukturskade i dybden.

Læs også