bannerPos

Rapport: Vandføringsevne er nedsat til en tredjedel

Redaktionen

10-04-2014 08:57
Nedsat vandløbsvedligeholdelse har store konsekvenser for lokalsamfundet, lyder det fra vandløbslaug
Vandføringsevnen for Værebro Å på Sjælland er på 30 årnedsat til en tredjedel.

Sådan lyder det fra Vandløbslaug for Værebro Å, somhenviser til en ny rapport fra Dansk Hydraulisk Institut. Ifølge lauget viserrapporten, at Værebro Å i dag fører 344 liter vand pr. sekund mod 1.278 literpr. sekund i 1984.

Rapporten konkluderer, at den nedsatte vandføringsevneskyldes flere års nedsat vandløbsvedligeholdelse – og at det har store konsekvenserfor det lokale samfund.

- Blandt andet går åen i dag hyppigere over sine brederend tidligere, og det er ikke længere forsvarligt at have græsende dyr påarealer grænsende til åen, da de risikerer at blive syge af det overløbsvandfra rensningsanlæg, der gentagne gange har oversvømmet jorden med forurenet vandog miljøfremmede stoffer. Dertil er også grundvandet truet, lyder det fraVandløbslaug for Værebro Å.

Derfor står vandløbslauget torsdag aften for et borgermødepå Stenløse Rådhus.

- Rapporten viser en utrolig stor sammenhæng imellem vandføringsevnenog de problemer, vi gennem mange år har oplevet i Værebro Ådal. Derfor er detnu vigtigt, at vi lokalt får en diskussion af de udfordringer, vi står overforog får vendt, hvordan vi sammen kan løse problemerne med den reduceredevandføring, siger formand for vandløbslauget Søren Traberg Vestergaard i enpressemeddelelse.

- Vi har gennem en årrække forsøgt at råbelokalpolitikerne op og få dem til at interessere sig for emnet. Uden held. Nuhar vi en rapport, der fastslår at den er helt gal med vandafledningen, ogderfor bliver vi nødt til at gøre noget. Politikerne bliver nødt til at reagere.

 

Én guldmedalje og 39 sølvmedaljer i Hannover

John Deere løber sammen med Joskin med den eneste guldmedalje, der er uddelt til den kommende Agritechnica-udstilling i november. Danske Samson får sølv for en NPK-sensor.

Afventende stemning på svinemarkeder

Den fornyede fremgang i eksporten af svinekød til Kina har skabt en afventende stemning på de europæiske markeder, lyder det fra Danish Crown. I denne uge er noteringen uændret.

Godt høst-år målt på beredskabet

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Danske landmænd har generelt haft et godt udbytte og af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

Vestjyllands Andel køber op i grovvarefirma

Vestjyllands Andel overtager 75 procent af aktiemajoriteten i grovvareselskabet Adival.

L&F: Der skal flere penge til jordfordeling

Den pulje, som forligspartierne bag tørkepakken er blevet enige om at afsætte til jordfordeling, er en start, men for lille, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

En bred politisk aftale mellem regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken bliver startskuddet til en grøn multifunktionel jordfordeling. 150 mio. kroner er afsat til, at op til 6.800 hektar landbrugsjord ud fra lokale interesser kan blive omfordelt i lokale multifunktionelle projekter, der for eksempel både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.

Landboformand roser miljøminister

Miljøminister Lea Wermelin (S) får ros af landboformand Frede Lundgaard Madsen for at ville sikre bedre data for spildevand. Han undrer sig dog over, at ministeren så skråsikkert fastholder, at spildevand kun står for 1 til 2 procent af den samlede kvælstofforurening.
Side 1 af 1636 (32716 artikler)Prev1234567163416351636Next