I morgen gælder det rodukrudtet

Mekanisk rodukrudtsbekæmpelse er emnet for en maskindemonstration, som Agrogården i samarbejde med flere maskinproducenter og forhandlere afholder på Boltinggård Gods i morgen.

Rodukrudt er et problem for mange landmænd. Ikke mindst på økologiske bedrifter, hvor der i sagens natur ikke kan anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse. Men også mange konventionelle landbrug har problemer med kvik, tidsler, bynke og andet rodukrudt og må konstatere, at de kemiske hjælpemidler ikke altid slår til.

Endvidere er der flere tilskudsordninger, der kræver, at jorden drives uden kemisk ukrudtsbekæmpelse, ligesom et eventuelt forbud mod Roundup også kan tvinge landmænd til at finde stubharven frem igen.

Der er derfor på forhånd stor interesse for den maskindemonstration, som Agrogården i samarbejde med en række maskinproducenter og -forhandlere i morgen, 3. september kl. 14-16, afholder på Boltinggård Gods ved Ringe.

Et toårigt demonstrationsprojekt på to økologiske planteavlsgårde på Midtfyn, Boltinggård og Bådegård, skal søge at give bud på, hvordan rodukrudt på økologiske planteavlsejendomme kan styres og håndteres i praksis, og hvilke styringsredskaber der er til rådighed for driftslederen.

Projektet er finansieret af Direktoratet for Fødevare-Erhverv, som ligeledes støtter onsdagens maskindemonstration på Boltinggård, hvor der er gratis adgang for alle interesserede.

Maskinkonsulent Karsten Snitkjær, Acenta, vil præsentere maskinerne og besvare spørgsmål. Desuden er de forskellige producenter også til stede.

Det er kun Boltinggård, der er lagt om til økologisk drift. Hele ejendommen består af 300 ha planteavl og 250 ha skov. Heraf drives 113 ha økologisk. Ejendommen har meget varierende jordtyper. Jorden på Boltinggård er overvejende af den lette type. Der er tre fuldtids ansatte, som alle arbejder både i land- og skovbruget.

Afgrøderne i år er brødrug, havre, lupiner, vårbyg, byg/ærte-helsæd samt læggekartofter.

Lupiner har i år været sået på almindelig rækkeafstand, men selv om de har udviklet sig godt, har de ikke ydet ukrudtet så stærk konkurrence som korn, og man er forberedt på mekanisk bekæmpelse i efteråret.

I kartoflerne var der sidste år en voldsom opformering af kvik. Dette års demonstrationsparceller er anlagt i den gamle kartoffelmark, og i år har man blandt andet prøvet at bekæmpe kvik med »Kvik-Killer« fra CMN-Maskintech.

Ringe Maskinforretning.

CMN-Maskintech med »Kvik-Killer«.

Kvik-Up ved Søren Kjærgård med »Kvik-Up«.

KK-Import ved Thomas Kier med »Blaxta« kultivatorplov.

Bent Kristensen, Humble, med den canadiske »Blader« på 11 m.

Helms, Herning, med »Bomford Dyna-Drive« og »Kronos« spaderulleharve.

Kverneland ved Heden Maskinforretning med »Väderstad-Carrier« og »Kverneland Økoplov«.

Dal-Bo med »Dal-Bo« tallerkenharve.

Lemken med »Rubin« og stubharven »Smaragd«.

Pöttinger ved Thomas Birkballe, Auning, med stubharven »Synkro« med pigtænder på valsen.

Læs også