Fynske køer undersøges for kogalskab

To fynske landmænd venter i øjeblikket svar på, om deres køer er smittet med BSE. Den ene ko er testet positiv i de to første prøver. Den anden venter endeligt svar fra England en af de nærmeste dage.

Myndighederne undersøger i øjeblikket to fynske kvægbesætninger, som er under mistanke for kogalskab, en ved Hesselager og en ved Nr. Åby. Mistanken er senest blevet rettet mod besætningen ved Hesselager, hvor der den 5. november blev konstateret spor af sygdommen hos en ko i forbindelse med de rutinemæssige undersøgelser af slagtedyr.

- I torsdags fik vi svar fra Statens Veterinære Serumlaboratorium på den anden prøve, der ligesom den første var positiv. Derfor er prøven nu sendt videre til en mikroskopisk undersøgelse. Hvis den også er positiv, bliver koen konstateret smittet med BSE, oplyser dyrlæge Karin Mortensen fra Fødevareregion Fyn.

Hvis der er tvivl om resultatet af den tredje prøve, bliver den sendt videre til yderligere undersøgelse i England.

Den mistænkte besætning ved Hesselager er på 158 dyr fordelt på 40 malkekøer, 114 kvier og fire handyr. Besætningen har haft kontakt til 10 andre besætninger, hvoraf 97 dyr nu er sat under observation for BSE.

På nuværende tidspunkt er der konstateret fem tilfælde af kogalskab i Danmark, et i 2000 og fire i 2001. Desuden er der fundet et tilfælde af BSE i 1992 i et kreatur importeret fra Skotland.

Det første og foreløbig eneste tilfælde af sygdommen på Fyn blev for nylig fundet hos I/S Illum-Kjær i Udby på Vestfyn. Her blev en ko, som blev aflivet på grund af gangbesvær, testet positiv ved den rutinemæssige undersøgelse af selvdøde og aflivede dyr over 24 måneder. De efterfølgende undersøgelser hos Statens Veterinære Serumlaboratorium fastslog diagnosen, og de 226 malkekøer og 261 ungdyr blev aflivet.

- Vi ved i dag ikke præcist, hvordan og hvornår de danske BSE-tilfælde er blevet smittet. Vi ved derfor heller ikke, hvor lang inkubationstiden er under danske forhold. Derfor bygger den danske strategi på en bred sikkerhedsmargin og omfatter alle dyr i besætningen, der kan have fået samme foder som den smittede ko, noterer veterinærdirektør Preben Willeberg fra Fødevaredirektoratet.

Læs også