Større Jordbrug indkalder til årsmøde

Sektionen for Større Jordbrug afholder ordinært årsmøde mandag den 31. januar.

I år afholdes det online på grund af Covid-19-hensyn.

Udover fremlæggelse af beretning, efterfølgende debat, fremlæggelse af regnskaber og budget samt valg af medlemmer er der også et indlæg af administrerende direktør i ConTerra, Holger Nehmdal, om klimaregnskaber.

Hvis man ønsker at deltage, skal der gives svar til stoerrejordbrug@lf.dk senest torsdag 27. januar. 
 

Læs også