Forpagtningskontrakter sparer både bøvl og bekymringer

Planteavlskonsulent og jurist hos Landbrugsrådgivning Syd anbefaler at lave forpagtningskontrakter for at undgå problemer og uoverensstemmelser med dokumentation, ansvarsfordeling og betaling.

FORPAGTNING Mange landmænd kan sagtens blive enige om et forpagtningsforhold. Med tillid til hinanden og ønske om at spare konsulenttimer, indgås aftaler om forpagtning ofte mundtligt eller med kun det allermest nødvendige skrevet ned.

Det kan dog give udfordringer, oplever både planteavlskonsulent Søren Boisen Wind og jurist Line Østerby-Jørgensen, Landbrugsrådgivning Syd.

- Forholdet til modparten er ofte bedre, hvis der er aftalt rene og klare linjer fra starten, erfarer Line Østerby-Jørgensen. Derudover koster det både nattesøvn og ekstra kroner, når aftalen laves på bagkant i stedet for på forkant.  

Råderetten skal kunne bevises

Planteavlskonsulenten ser mange forskellige forpagtningsaftaler i sit arbejde, både de mundtlige og de nedskrevne. Generelt er det bedst at have en professionel udarbejdet kontrakt, både i forhold til dokumentation samt ansvarsfordeling.

- Vi modtager jævnligt høringsbreve, hvor det skal bevises, at ansøgeren til grundbetaling har råderet over arealet, fortæller Søren Boisen Wind, Landbrugsrådgivning Syd. Der skal enten foreligge en kontrakt eller en kvittering på, at der er betalt jordleje.  

Vedligehold af dræn og læhegn

Det er en god ide, at et forpagtningsforhold omfatter en klar aftale om vedligehold af dræn og læhegn, lyder anbefalingen fra planteavlskonsulenten.

- Det er ikke alle forpagtere, som er lige gode til at vedligeholde drænene, erfarer Søren Boisen Wind. Det bliver mere og mere vigtigt, jo mere ekstreme vejrforhold, vi oplever.

- Læhegn holder de fleste, da det areal, der er støtteberettiget, bliver bestemt ud fra luftfoto. Her kan det godt koste et par meter, hvis læhegnene ikke er klippet, fortæller planteavlskonsulenten.  

Ansvar for jordens tilstand

En anden væsentlig ting, som ofte er udeladt i forpagtningskontrakter, er ansvaret for at holde jorden ved lige med kalk og næringsstoffer samt konsekvensen ved at undlade det. Der bør tages jordprøver både ved forpagtningsaftalens indgåelse og ophør, ifølge Søren Boisen Wind.

- Jordprøverne viser reaktions-, fosfor-, kalium-, og magnesiumtallene, som jo har stor indflydelse på jordens tilstand og dermed muligheden for udbytte.  

Overdragelse af betalingsrettigheder

Betalingsrettigheder skaber ofte problemer i forpagtningsforhold.

- Vi ser af og til, at bortforpagter ikke får overdraget rettighederne til den nye forpagter, især ved mindre forpagtningsforhold eller aftaler, der har løbet i mange år og nu skal forlænges, oplever Søren Boisen Wind. Her hjælper en kontrakt til at sikre, at det bliver klaret og til at definere, hvem der har ansvaret.

- Det bør altid drøftes, hvad der er ret og rimeligt, inden forpagtningsforholdet begynder, anbefaler juristen.  

Klare aftaler om betaling

Line Østerby-Jørgensen har erfaret, at behovet for en forpagtningskontrakt typisk opstår, når forholdene hos den ene af parterne ændrer sig.

- Hvis forpagter rammes af dårlig økonomi, bliver bortforpagter typisk bekymret for, om næste forpagtningsafgift kommer ind på kontoen, fortæller Line Østerby-Jørgensen. Derfor bør det aftales på forhånd, hvor ofte der skal ske betaling.

Læs også