Vigtige overvejelser, der bør gøres inden generationsskifte

Et generationsskifte af landbrug bør forberedes flere år før det gennemføres, da der er mange overvejelser og forhold der bør afklares inden, lyder budskabet fra Penta Advokater, der har generationsskifte i virksomheder, som et af sine specialer.

Det kræver tid og forberedelse at foretage et generationsskifte af et landbrug. Flere overvejelser bør gøres, da der er mange forhold der gør sig gældende, når en landbrugsbedrift skal skifte hænder.

Det ved man hos Penta Advokater, der blandt sine specialer har netop generationsskifte af landbrug.

- En af de første overvejelser man bør gøre sig er, om landbruget er salgsklart. Der går en bølge mod at betragte landbrug som en professionel virksomhed og mindre Morten Korch, forklarer Niels Aamann, der er advokat og partner i Penta Advokater.

Hér handler det, ifølge Niels Aamann, om blandt andet den dokumentation, der kan laves omkring landbruget.

- Hvad laver landbruget i omsætning målt i mælk pr. ko eller antal grise pr. so, og så ser vi ser på produktionsapparatet. Vi ser på de faktiske tal for landbruget på samme måde, som vi vil se på det ved andre typer af virksomheder, forklarer Niels Aamann.

Påbegynd i god tid

Det tager tid at gennemføre et generationsskifte, og netop tid er en vigtig faktor.

- Man kan aldrig komme for tidligt i gang. Vi plejer at sige mindst tre til fem å, før overdragelsen, siger Niels Aamann

For ét er at have styr på, hvem der skal overtage bedriften – dertil kommer at få lagt en plan for, hvordan overdragelsen af landbruget skal ske. Og så skal man have styr på sine juridiske dokumenter, såsom skøder, kontrakter, testamente m.m..

Dette gælder uanset om det er et familiemedlem, en udefrakommende eller en ansat, der skal overtage landbruget.

Ligeledes skal man overveje hvordan overdragelsen skal ske, skal det ske ved en aktiv overdragelse hvor køber alene køber de aktiver og passiver, der er oplistet i den aftale, der er udarbejdet, eller skal man have undersøgt alternativer. Dette kræver ifølge Niels Aamann, at man tager sig tid til at undersøge de mange muligheder som lovgivningen åbner op for, og man skal ikke være bange for at inddrage eksterne rådgivere.

Finansiering og ejerskab

En af de kendte og ofte benyttede overdragelsesformer, er overdragelsen ved succession. Denne overdragelsesform er skattemæssigt fordelagtigt og kan anvendes ved overdragelse til medarbejdere og familie – ved overdragelse til f.eks samlever og børn, kan det typisk ske til 15 procent af markedsprisen, svarende til gaveafgiften af den mellem parterne fastsatte handelsværdi.

Af andre finansieringsmuligheder kan der foruden succession nævnes: - Kaution fra sælger/tredjemand, - Familieløn, Sælgerpantebreve, - Earn out model, - Konvertible obligationer, - Investeringsselskab. En professionel og uafhængig rådgiver vil kunne rådgive om bl.a. de økonomiske og skattemæssige fordele og ulemper ved de forskellige løsninger

I Danmark har landbrug gennem tiden traditionelt været personligt ejede virksomheder, men i de senere år har etablering i selskabsform for alvor vundet indpas.

- Der er nogle fordele ved selskabsformen. Særligt at den økonomiske risiko alene ligger i virksomheden, så længe der ikke er tegnet personlig kaution, lyder det fra Niels Aamann, der til gengæld fremhæver de udfordringer, der kan være, hvis der er stillet personlig kaution, da man så har samme risiko som ved en personligt ejet virksomhed.

Desuden kan forhold som lejeværdi af egen bolig, skatteforhold omkring underskud plus den kendsgerning at regnskaberne for et selskab offentliggøres, være forhold, der skal tages i betragtning

Se mere om landbrug og generationsskifte på www.penta.dk.

Læs mere om Generationsskifte

Det kan være en uoverskuelig opgave at lykkes med overdragelsen af landbrugsbedriften. Derfor stiller Effektivt Landbrug jævnligt skarpt på temaet »generationsskifte«.

Læs mere her

Læs mere om Generationsskifte og ejendomshandler

Det kan tage flere år at gennemføre et succesfuldt generationsskifte. For nogle foregår ejerskiftet inden for familien, men for de fleste skal der nye kræfter ind udefra for at føre virksomheden videre.

Læs mere her

Læs også