Bedre samarbejde skal hjælpe kødkvægavlere

Mogens Hansen aflagde for nylig sin første beretning som formand for Østlige Øers Kødkvægudvalg, og det var en beretning med lidt af hvert.

På årsmødet i Østlige Øers Kødkvægudvalg var der blandt andet et indlæg, der handlede om, at kødkvæg ikke kan undværes i indsatsen for natur og klima.

KØDKVÆG Da Østlige Øers Kødkvægudvalg for nylig holdt årsmøde i Sorø, var det for første gang Mogens Hansen, der aflagde beretning, da han sidste år afløste Lis Magnussen på formandsposten.

Det blev en »premiereberetning«, der bød på lidt af det hele. Foran omkring 100 kødkvægavlere kom Mogens Hansen således vidt omkring i beretningen, hvor han med tilfredshed blandt andet meddelte, at der for første gang er to østdanske kødkvægavlere i Viking Danmarks kødraceudvalg – Mogens Hansen selv og Poul Nygaard, der er udvalgsformand.

Mogens Hansen fremhævede også, at Steffen Albrektsen fra Mønline Angus blev valgt ind i repræsentantskabet hos Viking Danmark.

I beretningen kom Mogens Hansen blandt andet også ind på debatten om aflivning af dyr på marken, der er resulteret i en god løsning og fin vejledning fra Fødevarestyrelsen, ligesom han naturligvis også brugte en del tid på at tale om avl.

Billigt sæd fra udlandet

- Det er i Viking Genetic-regi, at der udvælges tyre til inseminering, så det bliver spændende, hvordan vi får tappet nye danske tyre. De siger, det koster cirka 65.000 kroner at tappe en tyr, og de vil hellere importere billigt sæd fra udlandet, fortalte Mogens Hansen, som også konstaterede, at der ikke er sket meget, siden Ålestrup blev lukket.

- Vi er nogen, der arbejder på at få del i det beløb, man brugte på Ålestrup til aftapning af tyre. Der tænkes kun på krydsningsbrug til malkekøer, men jeg mener, at vi i Danmark har noget af Europas bedste genetic i flere racer, som skal bruges i renavl.

- Når man ser insemineringslister bruges der tyre, der er 20 år gamle til krydsningsbrug. Det er sæd, som bare skal ud af Genetics lager – de tænker ikke på mælke- og slagtekalveproducenten. Bare de kan sælge noget billigt sæd. Det ser man også med noget af den sæd, der importeres. Det er billigt, men der er flere sager med uheldig genetic, påpegede Mogens Hansen.

Kødkvæg som naturplejere

Inden Mogens Hansen aflagde beretning, havde Rikke Lundsgaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening (DN), holdt et indlæg, der handlede om, at kødkvæg ikke kan undværes i indsatsen for natur og klima.

Lodsejerne henter op til mere end 3.500 kroner pr. hektar og vil ikke betale for den afgræsning, de søger til. Det kan ikke være rigtigt.

Mogens Hansen

Det indlæg kom Mogens Hansen også lidt ind på i sin beretning. 

- Vi har i aften hørt, hvordan DN ser på pleje af vores natur, og det betyder, at der skal afgræsses mange naturarealer. Med den udmelding, der er kommet fra den nye regering om mere natur, er det nødvendigt, at vi kødkvægfolk samarbejder med DN og lodsejere.

- Vi skal, fortsatte han, finde en ordning, hvor der betales for afgræsningen af vores naturarealer. Lodsejerne henter op til mere end 3.500 kroner pr. hektar og vil ikke betale for den afgræsning, de søger til. Det kan ikke være rigtigt. Det kræver, at kødkvægfolk stopper med at afgræsse gratis. Vi skal have 1.650 kroner pr. hektar, som er beløbet, der kan søges med pleje med afgræsning. Vi skal have stoppet det, der foregår i dag med at man falbyder hinanden.

Mogens Hansens forgænger, Lis Magnussen, er stadig med i udvalget, da hun modtog genvalg på årsmødet, og det samme gjorde Steffen Albrektsen.

jhal

Læs også