bannerPos

Markedsnoter: Uændret tysk notering

Redaktionen

20-06-2019 09:29

Den tyske notering var i går uændret 1,83 euro pr. kg (13,63 kr.).

Det tyske slagtesvinemarked er i balance igen. Udbuddet er fortsat ikke særlig stort, men passer til slagteriernes efterspørgsel. Derudover er i dag, torsdag, en helligdag (Corpus Christi) i næsten hele Tyskland bortset fra i de nordligste delstater. Med den manglende slagtedag i baghovedet er det næppe det rigtige tidspunkt at kræve en prisstigning. På den anden side er udbuddet heller ikke så stort, at der opstår prispres, lyder det fra Danske Svineproducenter.

 - Det vigtigste er imidlertid, at de tyske slagterier accepterede den officielle tyske slagtesvinenotering på 1,83 euro i onsdags. Selvom man hører snak på markedet om, at noteringen er lige på kanten, stoppede alle tyske slagterier alligevel med at betale huspriser. På den måde var det muligt, at slagtesvineprisen kunne stabilisere sig på det nuværende niveau, skriver svineproducenternes landsforening.

Tyskland må fortsat eksportere svinekød til Kina

Rigtig gode nyheder kommer fra det tyske landbrugsministerium. Tysklands landbrugsminister Julia Klöckner har været i Kina i fire dage og fortæller, at man blev enig om en ny aftale, og det er rigtig gode nyheder, skriver Danske Svineproducenter.

- Aftalen indebærer, at Tyskland fortsat må eksportere grisekød til Kina, hvis afrikansk svinepest breder sig til Vesteuropa. Blandt andet differentieres der mellem tam- og vildsvin, det vil sige at grænsen ikke automatisk lukkes for svinekød, hvis der konstateres ASF i vildsvin i Tyskland. Desuden vil kineserne ikke længere betragte Tyskland som helhed.

Det vil sige, at kun de regioner, hvor der konstateres ASF, skal spærres for eksport til Kina. Aftalen vil formindske de økonomiske konsekvenser betydeligt, hvis Tyskland rammes af ASF, vurderer svineproducenterne.

Trump tweetede soja i vejret

Donald Trump har igen været ved tasterne på sin twitter konto, og han indikerede i den forbindelse, at han efter en snak med den kinesiske præsident Xi, at de er blevet enige om at mødes til en forlænget seance under det kommende G-20 topmøde.

- Meldingen blev taget godt imod af markederne, som kvitterede med at sende priserne op på blandt andet olien og sojabønner. Omend markedsdeltagerne ikke har de store forventninger til, at en endelig aftale falder på plads under deres møde, så er det udsigten til, at vi potentielt undgår etableringen af nye toldafgifter på kinesiske varer. En ny runde af toldafgifter vil være benzin på et ulmende bål, og det vil absolut ikke medvirke positivt på de globale vækstudsigter, vurderer Jyske Markets.

De positive udsigter kan ifølge markedseksperterne være med til at holde en hånd under sojakomplekset de kommende dage.

- Men erfaringen siger os efterhånden, at vi skal have konkrete positive nyheder, førend vi føler os sikre på en løsning, pointeres det.

Olieproduktion på dagsordenen

Olie er henover foråret steget betydeligt, men er sidst på foråret og først på sommeren faldet tilbage. 

- Med en oliepris i underkanten af de niveauer hvor OPEC-landene lige akkurat kan holde budgetterne hjemme, så kigger mange mod det næste møde mellem medlemslandene. Mødet var oprindeligt fastsat til at skulle finde sted i slutningen af juni, men interne stridigheder omkring datoen har betydet, at datoen blev skubbet.

- De sidste forlydender går dog på, at man har fundet fælles fodslag om at mødes i starten af juli. På mødet vil det være en eventuel forlængelse af de nuværende produktionsnedskæringer der vil være det store tema, lyder det fra Jyske Markets.

 

Læserbrev: Test for rester af alle sprøjtemidler i økologien

Grundstoffer og naturlige midler i den økologisk produktion bør undergå samme strenge godkendelsesprocedure som andre dansk godkendte bekæmpelsesmidler, og man bør også teste for rester i fødevarerne. Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

Der bliver masser af halm i år

Udsigten til en god halmhøst får smilet frem hos formand for foreningen Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, der ser halm som et både konkurrence- og miljømæssigt godt alternativ til især flis.

Horsch går nye veje

I dag præsenterer Horsch en række spændende nyheder, blandt andet nye selvkørende sprøjter, jordbehandlingsredskaber, såmaskiner og flere af Horsch-maskinerne er målrettet til det konventionelle landbrug, men fabrikken har i deres mange maskinnyheder stor fokus på organiske landbrug eller hybridlandbrug.

Masser af hø på engene

De ugødede og §3-beskyttede græsarealer ved Tude Å giver masser af godt hø i år.

- Bjærgning af hø på lavbundsjorde er billigere end at lade dem gro til

Michael Andersen på Tøvestensgaarden ved Hejninge nær Slagelse har en god ide, som han gerne vil dele med den nye finansminister Nicolai Vammen. Han kombinerer et højværdiprodukt med miljø- og klimavenlig drift af §3-arealer ved Tude Å.

Majsen er udfordret

Vejret driller majsen, der mange steder er udfordret med uens eller dårlig vækst.

Næringsstofferne er der, men det handler om omfordeling

Næstformanden i brancheforeningen Genanvend Biomasse og projektmanager i Daka Refood, Bjarne Larsen, håber på nogle regelændringer i de statslige støtteordninger, som vil gøre det mere rentabelt at etablere nye biogasanlæg fremover. Især på Sjælland.

Økolog: - Konventionel gylle er et nødvendigt kompromis

Den økologiske landmand Niels Kjær Tvedegaard nord for Randers er selv afhængig af at få tilført gylle fra konventionel husdyrproduktion. En fremtid helt uden konventionel gylle er i teorien mulig, mener han, men det vil have betydning for pris og udbytter. Og så vil der stadig være et problem med hensyn til fosfor og kali.
Side 1 af 1585 (31694 artikler)Prev1234567158315841585Next