Fokus på entreprenørmaskiner

Traditionen tro deltog jordbrugsmaskinfører-eleverne fra JU Århus igen i år i de såkaldte "Gule
Uger” i uge 43-44. Her var der fuldt fokus på entreprenørmaskiner, herunder maskinstyring, sikkerhed og afsætning.

De Gule Ugers allerførste dag foregår på skolens landbrugsafdeling, Bredballegård i Mårslet, hvor jordbrugsmaskinførerne får den indledende teoretiske undervisning om de opgaver, de bagefter skal ud at løse i grusgraven.

Andendagen foregår i Beder på skolens anden afdeling. Her får de undervisning i afsætning og brug af måleudstyr hos en faglærer fra anlægsgartneruddannelsen. Tredjedagen går med virksomhedsbesøg hos Dansand A/S, og dagen efter besøger Leica Geosystems skolen for at give en gennemgang af det nyeste udstyr på markedet.

Den sidste dag af den første uge går med klargøring og transport af maskinerne og andet udstyr fra skolen i Mårslet til grusgraven i Stjær.

Udover fire CAT-maskiner og tre Fendt-traktorer med vogne fra skolens egen maskinpark, har Volvo Danmark også bidraget med et udlån af en gravemaskine og gummihjulslæsser.

Læs også