bannerPos

Mulige datafejl kan have medført mere kvælstof og fosfor i havet end beregnet

Det er meget problematisk, hvis der er fejl i tallene, fordi de ligger til grund for meget af den miljøpolitik, vi fører i forhold til vandløb og vandmiljø, siger miljøminister Lea Wermelin (S). Arkivfoto
14-08-2020 15:43

Der kan gennem det seneste årti være udledt mere kvælstof og fosfor til havet end i de officielle beregninger. Det skyldes, at det datagrundlag, som GEUS og Aarhus Universitet benytter i beregningen af kvælstof- og fosforudledning, muligvis indeholder fejl.

Nedbørstal fra DMI bruges i komplekse beregninger af GEUS og Aarhus Universitet blandt andet til at beregne, hvor meget kvælstof, der bliver skyllet ud i havet. De danner også grundlag for vandområdeplanerne.

For cirka ti år siden moderniserede DMI sin målemetode, og det kan ifølge Aarhus Universitet muligvis have ført til fejl. Det vil nu blive undersøgt, oplyser miljøminister Lea Wermelin (S).

- Usikkerhed om så væsentlige dele af vores miljødata skal vi tage meget alvorligt. Derfor har jeg orienteret Folketinget, selvom der fortsat er mange ubesvarede spørgsmål. Samtidig forventer jeg, at institutionerne hurtigt kommer til bunds i det her, siger Lea Wermelin.

Vandområdeplaner

Der forventes fortsat et stort behov for styrkede indsatser mod udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. 

- Der er ingen tvivl om, at vi skal skrue op for indsatsen for at passe på vores vandmiljø. I det arbejde stoler vi på de tal, vi får fra universiteterne og forskningsinstitutioner. Derfor er det meget problematisk, hvis der er fejl i tallene. De ligger til grund for meget af den miljøpolitik vi fører i forhold til vandløb og vandmiljø, siger Lea Wermelin.

Nu afventer miljøministeren en faglig redegørelse fra forskerne og en forklaring på, hvad der er op og ned. Aarhus Universitet, GEUS og DMI vil blive indkaldt til et møde om sagen for at beskrive løsninger, og hvordan de vil undgå sådanne fejl fremover. 

Ministeren vil også invitere Folketingets partier til en teknisk gennemgang af problemstillingen, så snart der er viden om årsager og konsekvenser. Derefter vil Miljø- og Fødevareministeriet tage stilling til handlemulighederne og den videre proces.

Redegørelse

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at DMI, GEUS og Aarhus Universitet er i gang med at udarbejde den faglige redegørelse til ministeriet. Det fremgår ikke, hvornår redegørelsen forventes færdig.

mip

 

Bedre resultater for økologiske landbrug

I 2019 landede det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidslandbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er udtryk for en betydelig fremgang i forhold til 2018, men dog lavere end resultaterne i 2016 og 2017, viser en opgørelse hos Danmarks Statistik.

Fødevarestyrelsen kontrollerer rengøring af 300 lastbiler

Fund af afrikansk svinepest i Tyskland har gjort grundig rengøring af de lastbiler, der krydser den danske grænse, vigtigere end nogen sinde. Det næste halve år kontrollerer Fødevarestyrelsen mere end 300 lastbiler.

Minister, skift spor

Regeringens krav om, at landmændene også til næste år skal så efterafgrøder i minimum samme omfang som i år for at nedbringe kvælstofudledning til vandmiljøet, møder kritik hos landboforeningen Vestjysk, som foreslår, at fødevareminister Mogens Jensen skifter spor i kvælstof-politikken og i stedet griber til andre virkemidler.

Pladsen til solcelle-anlæg strammer til

Særligt i landområderne omkring de store byer bør lodsejere, der er interesseret i at opsætte solceller, sætte i gang nu, siger rådgiver. Han vurderer, at Danmarks behov for solenergi ser ud til at være opfyldt i 2025.

Logistik og motivation

Mens logistikken er tænkt ned til mindste detalje, er Lean og medarbejdermotivation to af nøgleordene på Hestbækgaarden ved Farsø.
Side 1 af 1931 (38602 artikler)Prev1234567192919301931Next