Arlas mælkepris stiger med 11,2 øre fra maj

Arlas acontopris for konventionel og økologisk mælk vil stige med 11,2 øre pr. kg fra maj 2021.

Arlas acontopris for konventionel og økologisk mælk vil stige med 11,2 øre pr. kg fra maj 2021.

Arlas acontopris for konventionel og økologisk mælk vil stige med 11,2 øre pr. kg fra maj 2021.

Derfor vil Arlas acontopris for konventionel mælk af førsteklasses kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt data for Klimatjek, være 271,0 øre pr. kg. Det tilsvarende økologiske mælk vil stige til 331,6 øre pr. kg. 

I Sverige vil den økologiske mælk stige med yderligere 0,5 eurocent pr. kg, svarende til en samlet stigning på 2,0 eurocent pr. kg for svensk økologisk mælk. Den yderligere stigning i tillægget for svensk økologisk mælk skyldes en øget efterspørgsel på det svenske marked, meddeler Arla.

Priserne på råvaremarkedet har været stabile den seneste måned, understøttet af en sund efterspørgsel og drift.

Udsigterne ser på nuværende tidspunkt stabile ud.

Markedsoversigt

Indvejet mælk: Den indvejede mælk i EU er fortsat under pres. For både februar og marts forventer vi aktuelt en negativ mængde indvejet mælk (0 til -0,5 %). Hovedårsagerne til den negative mængde indvejet mælk i første kvartal er Frankrig og Tyskland, men andre større producenter som Danmark og Holland ligger også under sidste års niveau.

UK, Irland og Italien havde til gengæld en moderat vækst i mængden af indvejet mælk i begyndelsen af året. På den anden side af Atlanten står mælkeproduktionen fortsat også stærkt. Mælkeproduktionen i USA er startet højt (+2 % i feb.) – og også Sydamerika har fortsat høj vækst (5 % i feb./mar. år-til-år). I Oceanien steg væksten med 3 % i New Zealand og 2,8 % i Australien i februar.

Ost: Priserne på mozzarella er fortsat med at stige i Europa – fortsat med god efterspørgsel. Priserne på mozzarella uden for Europa er stadig på et lavere niveau. Gul ost, især Gouda, har været under et vist pres de seneste uger med faldende efterspørgsel lige inden påske.

Mælkepulver: Priserne på sødmælkspulver er stabile på kort sigt, men er steget lidt for tredje kvartal. Priserne på skummetmælkspulver holdes meget stabile. Udbuddet i EU er meget begrænset. 

Smør: De europæiske priser på smør i store partier til industrien har været stabile på et lidt lavere niveau siden midten af marts – efter at behovet omkring påske var opfyldt. Priserne på fløde har haft det samme mønster. I det seneste GDT-resultat sås en yderligere stigning på +2 % for smør, hvilket øger forskellen mellem Oceanien og Europa.

Læs også