Noter Nord uge 25-2021

Bæredygtig soja

DLG har igennem flere år arbejdet for at fremme produktionen af bæredygtig soja, og med koncernens bæredygtighedsplan Zero, som blev præsenteret tidligere på året, har DLG sat sig et konkret mål om at alt importeret soja i 2025 skal være bæredygtigt og afskovningsfrit produceret.

DLG har netop losset 53.000 tons bæredygtigt soja fra Sydamerika på Aarhus Havn, som skal forsyne sojabehovet i dansk landbrug. Med denne sending er man godt vej mod de knap 200.000 tons, som koncernen skal importere for at nå 20 procents målet for 2021.

 

Frilandsæg med mindre CO2-udledning

Danæg-koncernen har i samarbejde med DLG skabt et nyt foderkoncept til frilandshøner, der reducerer CO2e-udledningen fra deres produktion af frilandsæg med 47 procent.

Reduktionen er muliggjort af et nyt specialfoder sammensat udelukkende af danske og europæiske råvarer, skriver Danæg.

CO2e-reduktionen er beregnet ved at sammenligne den gennemsnitlige klimabelastning fra det tidligere anvendte foder med belastningen fra den nye foderblanding uden sojaskrå hos den vestjyske ægproducent »Mosefryd«.

- Vi ved, at foderet vejer tungt i klimaregnskabet og derfor erstatter vi sojaen i foderet til Mosefryds frilandshøner med danske og europæiske råvarer med det formål at mindske CO2-udledningen fra vores ægproduktion. I 2025 har vi en klar vision om at anvende verificeret afskovningsfri soja eller soja-frit foder til alle vores høner, og dette unikke koncept, vi har udviklet sammen med DLG, er derfor blot første bæredygtige skridt ud af flere kommende, siger Jann Dollerup Vig Jensen, koncernchef hos Danæg.

--

102 millioner til grønne idéer i fødevaresektoren

Den 9. juni åbnede Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Landbrugsstyrelsen for årets anden ansøgningsrunde, hvor hele fødevaresektoren har mulighed for at få støtte til innovative, grønne idéer.

Puljen på 102 millioner kroner skal støtte udviklingsprojekter og professionelle netværk, der fremmer grønne løsninger i fødevaresektoren.

Både de primære producenter af fødevarer i landbrug, fiskeri og akvakultur, og dem, der forarbejder og afsætter fødevarerne, kan opnå økonomisk støtte fra GUDP.

Et af de projekter, der har fået støtte i år, er et netværk for producenter af grise i skoven. Et andet projekt undersøger muligheden for at digitalisere gyllespredningen, så den bliver mere skånsom for miljøet og landmandens pengepung.

Alle, der overvejer at søge støtte, kan få råd om ansøgningen på to gratis online informationsmøder, hvor tidligere støttemodtagere deler ud af deres erfaringer. Ansøgere kan desuden få sparring og hjælp til at skrive den gode ansøgning hos GUDP-sekretariatet i Landbrugsstyrelsen.

Ansøgningsfristen er den 2. september klokken 12.00, oplyser Landbrugsstyrelsen.

 

Randersegnens LU inviterer igen ud

I næsten et år har bestyrelsen i Randersegnens Landboungdom brugt mere tid på møder for at holde sig ajour med corona-restriktioner end at arrangere aktiviteter for medlemmerne. Nu glæder bestyrelsen sig til at byde medlemmerne velkomne til aktiviteter.

Foreningen har for nylig afholdt generalforsamling, hvor Martin Andersen blev genvalgt som formand, derudover blev Ena Britt Louise Hansen genvalgt og Jais Andreasen nyvalgt til bestyrelsen.

- På trods af covid-19 har foreningen afholdt madlavning, halvdagstur til Mors og markvandring på HSH Agro i løbet af det sidste år, og nu glæder bestyrelsen sig til at se medlemmerne igen. Vi har savnet samværet med hinanden og det at komme ud og opleve nogle ting sammen, fortæller Martin Andersen.

Det første arrangement blev en markvandring på Overgaard Gods den 10. juni.

På generalforsamlingen fik de fremmødte medlemmer lejlighed til at komme med forslag til arrangementer, så nu bestyrelsen har en liste, de kan bruge, når de planlægger efterårets aktiviteter. Følg med på Facebooksiden Randersegnens LU, hvor arrangementerne vil blive offentliggjort.

15-25-no

Bestyrelsen Randersegnens Landboungdom 2021-2022.

-

Bioenergiselskaber bliver digitale

Hos Vesthimmerland Biogas har man cirka 100 leverandører og 2500 bilag årligt. Her har man på anbefaling fra Elie IT i Esbjerg taget den digitale løsning Digiflow fra Digisense i brug for at reducere tidsforbruget på manuelt tastearbejde, håndtering og godkendelse af bilag.

- Det tog under en uge at sætte alt op og så fik jeg 30-40 minutters undervisning i programmet og siden er det bare kørt upåklageligt, siger bogholder Lone Birk Andersen fra Vesthimmerlands Biogas.

Lidt længere mod vest hos Vinkel Bioenergi ved Skive har bogholder Marianne Bjerg samme oplevelse:

- Jeg startede hos Vinkel Bioenergi i begyndelsen af april og kendte ikke Digiflow i forvejen. Men det er et meget nemt at anvende og er en stor lettelse i det daglige. Jeg kan nemt sende modtagne fakturaer til godkendelse hos de respektive kolleger, bogføre og har altid et solidt overblik, så vi er meget tilfredse, siger Marianne Bjerg.

--

Succes med eldrevne læssere

Det var vigtigt for entreprenøren i hjemlandet Holland, at Giants eldrevne G2200E X-TRA kunne udføre de samme opgaver som en dieseldrevet læsser.

Maskinens egenskaber blev testet hos entreprenøren, der hurtigt konkluderede at G2200E X-TRA passede ind. Med tre hastighedsindstillinger udføres læssearbejdet præcist, eksempelvis når der håndteres paller.

Private virksomheder og kommuner efterspørger i stigende grad CO2-neutrale byggepladser, hvorfor det var vigtigt for entreprenøren at skifte til en ren energikilde. Der kan nu bydes ind på flere opgaver.

På grund af det lave lydniveau arbejder G2200E X-TRA også uden for den normale arbejdstid. Lydniveauet gør at beboere i arbejdsområdet ikke forstyrres, ligesom kollegaer rundt om maskinen kan kommunikere. G2200E X-TRA er forberedt til aften og natarbejde med LED arbejdslys og trafiklys.

16-23-sy

De hollandske Giant-læssere er blevet populære i de nye eldrevne versioner – både indenfor entreprenør- som landbrugsbranchen.

-

Kornets Hus modtager millionstøtte

Med ekstra fem millioner kroner fra Nordea-fonden vil det nyåbnede madkulturhus Kornets Hus ved Hjørring booste sine aktiviteter og starter blandt andet et digitalt kornunivers og et helt nyt undervisningsforløb for erhvervsskoleelever. Derudover kan de lokale og turisterne nyde godt af det store aktivitetshus, der rummer sanselige korn-oplevelser for hele familien.

- Udgangspunktet for det treårige projekt er at give Kornets Hus en god start med interessante tilbud til både familier, turister og elever - og selvfølgelig sætte Kornets Hus på landkortet både i nærområdet og på landsplan. Støtten er en stor tillidserklæring for hele organisationen, fortæller centerleder Johannes Haandsbæk Vestergaard.

--

Medicinforbruget i dansk landbrug kan nu følges i en ny database

Som led i Veterinærforlig III fik Fødevarestyrelsen til opgave at fremtidssikre den danske database over lægemidler til dyr - VetStat - så den fortsat kan danne grundlag for videreudviklingen af regulering og overvågning af antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen.

Med en ny, forbedret og mere brugervenlig udgave af den danske veterinære medicindatabase VetStat er det nu lettere at følge med i, om forbruget af antibiotika og andre receptpligtige lægemidler til dyr stiger eller falder. Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Som noget nyt skal en landmand og hans dyrlæge angiveligt lettere kunne sammenligne forbruget af antibiotika på landmandens egen gård med det gennemsnitlige forbrug på kommunalt, regionalt eller nationalt plan.

Fra den 14. juni blev de mange forbrugsdata tilgængelige i VetStat. Almindelige borgere kan også tilgå systemet med NemID. De oplysninger man får adgang til som borger, er såkaldte miljøoplysninger, jf. miljøoplysningslovens regler. Det vil blandt andet være muligt at se opgørelser over antibiotikaforbruget til dyr i Danmark.

--

Glad for opbakning til Økotræf

Mellem 250 og 300 gæster lagde i forleden vejen for Økotræf hos Alfred Kloster i Aulum. Det store fremmøde vakte glæde hos arrangørerne, Velas og Økologirådgivning Danmark.

- Det er fantastisk at opleve stor opbakning, nysgerrighed og interesse hos de økologiske landmænd. Vi ramte nogle særdeles relevante dagsordener ved at fokusere på gødning og på de høje proteinpriser og mulighederne for selv at dyrke mere protein, siger økologichef Peter Mejnertsen, Velas Økologi.

Også plantechef Claus Østergaard, Økologirådgivning Danmark, var tilfreds.

- Op mod 300 landmænd besøgte Øko-træf, så jeg er meget glad. Faglig viden i marken, maskiner i aktion og snak mellem kolleger er en vellykket kombination.

Fra 2022 bliver Økotræf et landsdækkende arrangement organiseret i samarbejde mellem alle landets økologi-rådgivere. Træffet finder sted den 15. juni på Erholm Gods, Fyn.

--

Tilskud til biodiversitet i skovene

Der er blevet travlt på de danske skovstier det seneste år, hvor naturen er blevet en mere fast del af danskernes hverdag. Og nu kan de mange skovgæster måske se frem til flere fugle og flere insekter i deres lokale skov. Ifølge Landbrugsstyrelsen kan kommuner og private skovejere netop nu søge om tilskud til mere mangfoldighed i naturen.

Her giver Landbrugsstyrelsen blandt andet tilskud til bevaring af gamle træer, opsætning af redekasser og rydning af invasive arter.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU. Den har til formål at sikre og forbedre biodiversiteten i eksisterende skove, specielt rettet mod Natura 2000-arealer og andre skovarealer med stort potentiale for biodiversitet.

Ordningen kan søges frem til 31. august 2021.

--            

Nu får Danmark et biodiversitetsråd

Et uafhængigt organ af eksperter skal fremover rådgive regeringen om indsatser på naturområdet.

Sammen med aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken har miljøministeren nu fastlagt rammerne for, hvordan det nye råd skal arbejde. Dermed får Danmark for første gang et uafhængigt ekspertorgan, som udelukkende vil fokusere på biodiversitet.

- Biodiversitetsrådet skal levere uafhængig rådgivning om, hvordan vi bedst implementerer natur- og biodiversitetspakken, passer bedre på naturen herhjemme og lever op til vores internationale forpligtelser på naturområdet, siger miljøminister Lea Wermelin.

Rådet kommer til at bestå af en formand og otte menige medlemmer, som alle bidrager med forskellig ekspertise til, hvordan vi forbedrer biodiversiteten i Danmark.

Formanden og de otte medlemmer udpeges af miljøministeren for perioden 2021-2024, og Rektorkollegiet skal indstille kandidater. Den proces går i gang nu.

--

Rekordafregning hos DLF

DLF’s frøavlere runder med slutafregningen for høst 2020 i juni termin en indtjening på over 15.000 kroner og et dækningsbidrag 1 på 11.200 kroner pr. hektar. Det er det højeste nogensinde, lyder det fra DLF, der i forbindelse med slutafregningen for frøhøsten kan udbetale ekstra 85 millioner kroner til sine frøavlere.

Dermed placerer frøhøsten 2020 sig indtjeningsmæssigt solidt i toppen efter en række gode år, hvor dækningsbidrag 1 i frø har ligget på et stabilt højt niveau på omkring 10.000 kroner pr. hektar.

Baggrunden for de flotte tal er, at DLF – på trods af usikre markedsforhold og nedlukninger på nogle af de vigtige markeder – har haft en travl sæson, hvor især de private forbrugere har sået frø i plænerne som aldrig før. Derfor har afsætningen og indtjeningen oversteget forventningerne, og det kommer nu DLF’s ejere til gode.

 

Læs også