Ny kommerciel direktør:: - Om du er vegetar eller kødspiser, du kommer ikke udenom handelsgødning

Kødspisere, flexitarer, vegetarer, veganere, økologer. Der er fyldt med forskellige retninger derude. Men ligegyldigt hvad, så kommer man ifølge Yaras nye kommercielle direktør, Jens Jakob Larsen, ikke udenom handelsgødningen, der vil få en stadig vigtigere rolle at spille i en verden med flere mennesker og større krav til bæredygtighed.

Handelsgødning er en forudsætning for at opretholde fødevareproduktionen i en verden i stor forandring. Det mener Yaras nye kommercielle direktør, Jens Jakob Larsen.

Som en stor virksomhed, der skaber produkter, som kan møde kritik i visse dele af samfundet, er det ifølge Jens Jakob Larsen vigtigt, at man hele tiden har sin »license to produce« for øje.

- Befolkningen stiger år til år, og samtidig peger den global udvikling mod, at landbrugsarealerne bliver mindre og færre. Derudover er der et stort fokus på at bevare de naturlige miljøer, der eksisterer i forvejen, så man ikke bare kan rydde nyt areal til landbrugsjord. Det stiller nogle enorme krav til store firmaer, siger Jens Jakob Larsen.

Særligt i Danmark med regeringens grønne målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent kræver det, at reduktionen tænkes ind i alle led.

Kræver energi

- Det at fremstille kvælstofholdige gødninger kræver energi. Det kan vi bare ikke komme udenom, siger den kommercielle direktør, som fortæller, at Yara inden for de seneste år har formået at reducere CO2-belastningen ved produktion af kvælstofgødning med hele 50 procent på grund af en ny katalysator-teknik, der er blevet implementeret i alle produktionsfabrikkerne.

Hos Yara bliver et af de næste store klimamæssige skridt sandsynligvis at kigge på logistikken.

- Vores varer sejles fra Finland og Nordtyskland, hvilket sådan set er energimæssigt effektivt, men fragtbådene bruger jo stadig fossile brændstoffer. Så vi har investeret i et fartøj der hedder Yara Birkeland. Det er et fuldskala skib, der delvist er elektrisk drevet. Over tid skal det kunne sejle selv. Der vil gå nogle år, men det vil være et stort skridt. I en verden hvor flere ønsker at leve flexitarisk, vegetarisk og vegansk er der stadig stor brug for handelsgødning, da der er et næringsstofregnskab, der altid skal gå op i sidste ende.

Også økologer

Selv indirekte i forhold til økologien er handelsgødningen til stede, selvom økologer ikke direkte må bruge handelsgødning.

- Økologiske afgrøder frafører også næringsstoffer fra marken ved høst. Selv økologien har stadig brug for supplerende næringsstoffer, som et eller andet sted i ledet sandsynligvis har fået tilført næringsstoffer indirekte fra handelsgødning. Det er altid et stort spørgsmål, hvad man er villig til at acceptere og ikke acceptere. Men det er et spændende marked at agere i, siger Yaras nye kommercielle direktør.

Nogle ser det at tjene penge som et udgangspunkt, der går imod bæredygtigheden. Men for Jens Jakob Larsen er det ikke nogen modsætning. Tværtimod.

- Som et aktieselskab er vi selvfølgelig sat i verden for at tjene aktionærerne. Men for at det skal gå op, skal vi også have lov til at være i verden. Og det sker kun ved, at vi konstant holder os foran og bliver ved med at stræbe efter at være mindst belastende for klima og miljø, siger han og påpeger, at der i Danmark er sket en enorm udvikling i forhold til det med at recirkulere næringsstofferne, hvilket er en tankegang, der slet ikke er fjern for virksomheden.

- Handelsgødning er et supplement til allerede eksisterende næringsstofkilder. Jeg synes, det er godt, at man ser husdyrgødning som en absolut, vigtig ressource i stedet for et overskudsprodukt.

alexander@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 55

Læs også