Korntørring under vanskelige forhold

Korrekt tørring af korn under nordiske forhold kan være en kompleks proces. Gør man det korrekt med et velegnet tørreri, får man til gengæld den ønskede kvalitet af råvaren.

Tørrerierne er designet med en helt speciel cellestruktur, som gør, at man får en horisontal luftgennemstrømning. Den horisontale luftgennemstrømning i de høje varmeceller har umiddelbart tre fordele. Den høje cellestruktur forhindrer kornet i at komme til varmekildens luftrør, hvilket gør tørreriet mere brandsikkert. Man behøver mindre kubikmeter luftmængde pr. kubikmeter råvare, og tørringen er meget skånsom som konsekvens af den lave lufthastighed inde i tørrecellerne – selv hvis vandprocenten er høj.

At få nedtørringen til at foregå rigtigt gøres bedst ved at overlade processen til tørreriets styring.

- Ved at stole på manuel styring af tørreprocessen risikerer man enten ikke at opnå den ønskede vandprocent eller at overtørre kornet. At overtørre kan som bekendt være en dyr øvelse, da man jo ikke bare får for store udgifter til energi, men man mister også samtidig en del af råvaren, forklarer virksomheden Arska, som er landsdækkende og blandt andet har specialiseret sig i tørrerier.

En del af standardudstyret til et Arska-tørreri er derfor en styring. Den kan enten alene styre tørreriet eller udbygges sådan, at den styrer alle funktioner i et kornanlæg.

Styring giver sikkerhed

Styringens opgave er at finde ud af, hvor meget råvaren skal tørres ned, inden det skal videre til lagring. Der er to metoder, som anvendes til at afgøre, hvornår råvaren er klar til at forlade tørreriet. Hvilken af de to metoder, der anvendes, kommer an på, om der er tale om et portionstørreri eller et gennemløbstørreri.

Portionstørreriet er udstyret med to sensorer, der henholdsvis måler temperaturen på indgangs- og udgangsluften. Den ene sensor placeres i eksempelvis rørføringen mellem varmekilden og tørreriet og den anden sensor i rørføringen, som leder den afkølede luft væk fra tørreriet. Efter at have bestemt den ønskede temperatur i afgangsluften indstilles dette på styringen, og man får herefter en præcis tørring af kornet/frøet.

Gennemløbstørreriet vil have et system, der bestemmer fugtigheden i råvaren. Det kan enten være med én eller to sensorer, hvor den ene altid er placeret lavt i den nederste tørrecelle. Anvendes der to sensorer, vil den øverste sensor være placeret i den nederste del af opbevaringsdelen på tørreriet. Ved begyndelsen af tørringen af en afgrøde bestemmes en vist faktor på styringen at være den ønskede fugtighed. Herefter vil styringen automatisk bestemme, hvor lang pausen for tømmevalsernes rotation skal være, og man har således nøjagtigt den fugtighed, man ønsker i sin råvare efter endt tørring.

Tørreri med cellestruktur

Alle Arska-tørrerier er designet til udendørs montage og produceret i Finland, hvor høstforholdene som hovedregel er besværlige. De er altså velegnede til at tørre korn under de værst tænkelige forhold.

Derfor er tørrerierne også designet med en helt speciel cellestruktur, som gør, at man får en horisontal luftgennemstrømning.

- Her adskiller tørrerierne sig væsentligt fra andre fabrikater. Den horisontale luftgennemstrømning i de høje varmeceller har umiddelbart tre fordele. Den høje cellestruktur forhindrer kornet i at komme til varmekildens luftrør, hvilket gør tørreriet mere brandsikkert, man behøver mindre kubikmeter luftmængde pr. kubikmeter råvare, og tørringen er meget skånsom som konsekvens af den lave lufthastighed inde i tørrecellerne – selv hvis vandprocenten er høj, forklarer virksomheden.

Den høje cellestruktur er også kendetegnet ved, at hularealet på afgangssiden er betydeligt højere end hularealet på tilgangssiden, eller i varmluftskanalerne, om man vil. På den måde sikrer man sig, at fugtigheden forsvinder effektivt fra tørreriet.

Læs også